Stagiu de formare la Nice, Franța

În perioada 27.01.2020 – 07.02.2020, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată de către dna Lilia RĂCIULA, conf. univ., dr. la Catedra de limba română și filologie romanică, Facultatea de Litere, în cadrul unei formări pedagogice și interculturale desfășurate la Nice, Franța. Stagiul de formare a fost obținut ca urmare a participării la concursul BIENVENUE A NICE, lansat de FRANCOPHONIA (Universités de Francophonia) și a cumulat 4 module (40 de ore) care au vizat ingineria pedagogică bazată pe creativitate:

  • Modulul LES ÉMOTIONS ET LA MOTIVATION LEVIERS D’APPRENTISSAGE (12 ore) – formator Leticia Hurteau;
  • Modulul UNE APPROCHE INNOVANTE DE L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AVEC LA POÉSIE (8 ore) – formator Christian Jacomino;
  • Modulul DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ À L’AIDE DES OUTILS NUMÉRIQUES (8 ore) – formator Cedric Maillot-Juillet;
  • Modulul BOÎTE À OUTILS POUR LE PROFESSEUR FLE – formator Leïla Ibnou‑Zekri Ould‑Ali.

Această instruire, întrunind reprezentanți ai mediilor academice din întreaga lume, a oferit participanților experiența învățării într-un cadru specific de aplicabilitate a dimensiunii interculturale și psihopedagogice.

Distribuie acest articol