Instrumentul de autoevaluare ,,HEInnovate”  promovat de Misiunea de Experți TAIEX

În perioada 26-28 februarie 2020, Universitatea de Stat din Moldova a găzduit lucrările Misiunii de Experți TAIEX ,,Promovarea inovării și antreprenoriatului prin introducerea instrumentului de autoevaluare pentru instituțiile de învățământ superior”.

Misiunea de Experți a fost organizată de către Universitatea de Stat din Moldova, în cooperare cu Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare și Comisia Europeană, grație instrumentului de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene în cadrul Politicii de Bună Vecinătate. Instrumentului de autoevaluare ,,HEInnovate” acoperă opt domenii pentru autoevaluare a Universităților din lumea intreagă:

 • Conducere și guvernare;
 • Capacitate organizațională: finanțare, oameni și stimulente;
 • Predarea și învățarea antreprenorială;
 • Pregătirea și susținerea antreprenorilor;
 • Transformare și capacitate digital;
 • Schimb de cunoștințe și colaborare;
 • Instituția internaționalizată;
 • Măsurarea impactului.

Evenimentul a fost focalizat pe realizarea mai multor obiective:

 • oferirea oportunităților de autoevaluare a instituțiilor de învățământ superior;
 • determinarea punctelor forte și slabe ale IÎS cu implicarea activă a factorilor de decizie locali și naționali, responsabili de politicile de învățământ superior;
 • înțelegerea rolului pe care HEInnovate îl poate avea în dezvoltarea potențialului inovator și antreprenorial al instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova.

Aplicarea instrumentului ,,HEInnovate” în IÎS din Moldova va contribui la consolidaterea mecanismelor de asigurare a calității, precum și la implementarea și monitorizarea reformelor pentru atingerea standartelor Spațiului European de Învățământ Superior. La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor cheie din sistemul de învățământ superior din Republica Moldova. USARB a fost reprezentat la eveniment de către domnul Ghenadie CABAC. Șeful DTI, dr.

????????????????????????????????????
Distribuie acest articol