Dragi studenți ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți,

Administraţia USARB vă aduce la cunoştinţă că începând cu 23 martie 2020 din cauza situației epidemiologice din Republica Moldova și în contextul prevenirii răspândirii virusului COVID-19, Activitățile didactice în Universitatea de Stat „Alceu Russo” din Bălți se vor desfășura la distanță, în sistem online și în format bazat pe utilizarea mijloacelor şi instrumentelor TIC.

Până la data de 19 martie 2020 cadrele didactice vor informa șefii de grupă prin e-mail despre modalitatea organizării activităților didactice la distanță.

Vă rugăm respectuos să nu vă prezentați la Facultate, să stați acasă și să respectați măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19!

Orarul unităților de curs va fi plasat pe site-ul http://usarb.md/ http://orar.usarb.md/OrarGrupe.aspx Cadrele didactice vor plasa pe platforma MOODLE sau vor transmite pe adresa electronică a grupei materialele didactice necesare pentru fiecare unitate de curs.

În vederea păstrării spiritului disciplinar în comunitatea USARB și a menținerii unui proces de studii de înaltă calitate Vă rugăm să dați dovadă de maximum responsabilitate!

 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la numerele de telefon:

SUBDIVIZIUNEA Nr. de telefon
Facultatea de Litere 069623433
Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului 067499600
Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte 068277256 

068830046

Facultatea de Drept și Științe Sociale 069397047 

079593596

Secția Resurse Umane 023152475 

023152324

Direcția Tehnologii Informaționale 023152381 

023152382

Departamentul Activitate Didactică 023152344
Evidența premilitari. Acte de identitate 069958773
Arhiva 023152483 

069621782

 

Cu deosebit respect,

Administraţia Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Distribuie acest articol