UNIVERSITATEA DE STAT ,,ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

 

Aviz

Suspendarea termenului pentru depunerea dosarelor de participare la concursul de alegere în posturi științifico-didactice și manageriale

Administrația Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți Vă aduce la cunoștință:

În conformitate cu Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova privind declararea stării de urgență pe perioada 17 martie – 15 mai 2020, adoptată la 17 martie 2020 și cu Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, se suspendă termenele pentru depunerea dosarelor de participare la concursul de alegere în posturi științifico-didactice și manageriale pe toată durata stării de urgență (anunțul despre concursul pentru suplinirea posturilor vacante a fost publicat în ziarul „Făclia” din 6 martie 2020).

Despre termenul limită de depunere a dosarelor în vederea participării la concurs vom anunța suplimentar.

 

Cu deosebit respect,

Administraţia Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

 

Distribuie acest articol