Pandemia COVID-19 :

AUF adoptă un plan special

Paris, luni 6 aprilie 2020 | Pentru a răspunde pandemiei mondiale COVID-19, Agenția universitară a Francofoniei a adoptat « Planul special AUF pentru pandemia COVID-19 » care prevede mai multe acțiuni în beneficiul membrilor și partenerilor săi, și o reorganizare a modului său de funcționare pe plan intern cu o generalizare a lucrului de la distanță în cele 60 de implantații AUF din întreaga lume, în jurul a 4 axe și 10 acțiuni importante.

Posibilități gratuite de organizare și gestionare a formărilor on-line

AUF își însoțește gratuit membrii în realizarea suporturilor tehnice și pedagogice pentru conceperea și elaborarea modulelor de formare on-line, prin intermediul plateformei LMS ; realizând și propunând suporturi tehnice și pedagogice pentru organizarea și animarea claselor virtuale prin intermediul Institutului Francofoniei pentru Ingineria Cunoștințelor și a formării la distanță (IFIC) ; prin intermediul dispozitivului « Transfer » pentru montarea atelierelor de formare on-line cu acces gratuit în domeniul crizei sanitare; propunând un spațiu colaborativ accesibil prin intermediul plateformei ANEUF pentru a favoriza schimburile și transferul de expertiză între tinerii cercetători.

 

Susținere financiară și tehnică a tinerilor cercetători în inițiativele lor legate de pandemie

AUF va lansa începând cu data de 9 aprilie 2020 un apel la candidaturi internațional, în atenția universităților și a centrelor de cercetare membre din întreaga lume pentru a susține inițiativele, agreate de către autoritățile sanitare naționale, ale studenților și tinerilor cercetători care vor avea legătură cu criza sanitară.

 

Suport logistic rețelelor de sănătate partenere ale AUF în acțiunile lor îndreptate spre combaterea COVID-19

AUF a întreprins primele acțiuni prin intermediul Conferinței internaționale a Decanilor Facultăților de Medicină de Exprimare Franceză (CIDMEF) în jurul unui program pentru a ajuta facultățile de medicină francofone să facă față pandemiei.

 

Valorizarea informației științifice și universitare

Un buletin « COVID-19 » este difuzat în fiecare săptămână. Buletinul reunește un ansamblu de publicații utile în legătură cu pandemia : diagnostice, soluții și inițiative aparținând mediului academic în general și partenerilor AUF în special. 

AUF s-a asociat anchetei în trei limbi a Asociației internaționale a universităților (AIU) privind impactul COVID asupra universităților din întreaga lume.

Acces liber la toate resursele numerice AUF

AUF propune o serie de resurse utile, prin intermediul bibliotecii sale numerice « BNEUF », care dispune de mai mult de 11 milioane de resurse disponibile gratuit și accesibile tuturor studenților și cercetătorilor, precum și repertoriază 18 000 experți prin intermediul Atlasului expertizei francofone.

 

Acces gratuit și liber este oferit de către partenerii AUF prin intermediul BNEUF, în special : EDUNAO (platforme tehnologice educative pentru difuzarea cursurilor) ; Microsoft (ofertă gratuită pentru 6 luni pentru platformele sale colaborative) ; Nomad Education ; Numérique Premium ; OpenClassrooms ; FUN MOOC ; Agorize ; YouScribe ; Editurile Dalloz. Pentru a accesa aceste oferte (coduri de acces liber) : https://idneuf.auf.org/

 

Producții video didactice despre « Guvernanța universitară pe timp de criză »

AUF dezvoltă capsule video pe care le va publica în scurt timp, despre guvernanța universitară pe timp de criză în baza unui ansamblu de testimoniale ale responsabililor din învățământul superior și cercetare. Un dispozitiv pedagogic on-line în atenția echipelor de conducere ale universităților membre AUF va fi de asemenea pus la dispoziție prin intermediul Institutului Francofoniei pentru Guvernanță Universitară (IFGU), precum și studii de caz post-criză vor fi realizate pentru a identifica, studia și valoriza bunele practici subliniind instrumentele care au contribuit la sporirea eficienței guvernanței universitare pe timp de criză.

« În fața amplorii acestei crize sanitare, AUF a trebuit să-și adapteze rapid modul de funcționare pentru a asigura continuitatea activităților sale și pentru a-și însoți, într-un mod eficient, universitățile membre și partenerii din întreaga lume. Acest plan ambițios ne va permite să contribuim la lupta contra pandemiei COVID-19, datorită mobilizării rețelei noastre și solidarității care este în centrul acțiunilor noastre. », a declarat Profesorul Slim Khalbous, Rector al AUF.

 

> Consultați versiunea completă a Planului de acțiuni al AUF special pentru pandemia  COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despre AUF

 

Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) este prima rețea universitară din lume cu 990 instituții membre în 118 țări, și 59 implantații de pe 5 continente. Creată acum 60 de ani, AUF intervine în numeroase domenii precum formarea, cercetarea, numericul, guvernanța universitară, antreprenoriatul și inserția profesională a tinerilor, sau dezvoltarea durabilă. www.auf.org

Distribuie acest articol