UNIVERSITATEA DE STAT ,,ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

Aviz

Privind termenul pentru depunerea dosarelor de participare la concursul de alegere în posturi științifico-didactice și manageriale

Administrația Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți Vă aduce la cunoștință:

Odată cu încetarea stării de urgență în Republica Moldova în conformitate cu Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova privind declararea stării de urgență pe perioada 17 martie – 15 mai 2020, adoptată la 17 martie 2020, începând cu data de 16 mai continuă să curgă termenul pentru depunerea dosarelor de participare la concursul de alegere în posturi științifico-didactice și manageriale (anunțul despre concursul pentru suplinirea posturilor vacante a fost publicat în ziarul „Făclia” din 6 martie 2020). Dosarele de participare la concursul de alegere în posturi științifico-didactice și manageriale pot fi depuse până la 04 iunie (inclusiv) 2020.

Dosarele participanților la concurs vor fi depuse la Cancelaria USARB, respectând măsurile de protecție împotriva virusului COVID-19: păstrarea distanței sociale; persoanele vor purta mască și mănuși.

Cu deosebit respect,

Administraţia Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

 

 

Distribuie acest articol