ANUNȚ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

  Candidat:  Angela BEJAN

  Conducător  ştiinţific: dr. hab., prof. univ.  Ion GAGIM

  Consiliul ştiinţific specializat: D 532.02-14 din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

   Tema tezei: Repere teoretico-metodologice de formare a elementelor culturii  teatrale a elevilor mici

 Specialitatea: 532.02 – Didactica școlară (învățământ primar)

 Data: 29 mai 2020

 Ora: 12.00

 Local: Universitatea de Stat „Alecu Russo”  din Bălți, str. Pușkin, nr. 38, bloc I, Sala Polivalentă

Asigurarea on-line a susținerii: aplicația Google Meet.

Link-ul de acces va fi pe site-ul USARB la 29 mai începând cu ora 11.30.

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Științifică a USARB și la pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

Distribuie acest articol