Ziua de 08.05.2020 a fost o zi plină de știință la Catedra de științe ale educației. Într-o atmosferă academică s-a desfășurat la distanță cea de-a III-a ediție a Conferinței științifico-practice internaționale „Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare”.

Manifestarea a reunit peste 170 de participanți din 7 țări (Republica Moldova, România, Federația Rusă, Ucraina, Germania, Belarus, Uzbekistan), dintre ei 127 autori și coautori ai 120 articole științifico-metodice.

La deschiderea festivă a conferinței cu mesaje de salut au participat:

  • Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, conferențiar universitar, doctor, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova
  • Lora CIOBANU, decan, conferențiar universitar, doctor, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova
  • Alexandru ROȘCA, șef secție Politici Educaționale și Management, Direcția Învățământ, Tineret și Sport, municipiul Bălți, Republica Moldova
  • Lilia GUȚALOV, director, Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza” din Bălți, Republica Moldova
  • Ирина ПОПОВА, профессор, доктор социологических наук, заведующая кафедрой социальных технологий ФГБОУ ВО Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия
  • Жанна ЗАХАРОВА, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой психологопедагогического образования, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», Кострома, Россия

În ședința plenară au fost prezentate trei comunicări:

  • Valentina PRIȚCAN, conferențiar universitar, doctor, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova, Consolidarea guvernanței, planificării strategice și managementului în universitățile din Moldova: experiența MHELM
  • Viorica GORAȘ-POSTICA, profesor universitar, doctor habilitat, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova, Educația pentru integritate în contextul Republicii Moldova: concepte-cheie și practici curente
  • Наталья БАХМАТ, профессор, доктор педагогических наук, Каменец-Подольский Национальный Университет имени Ивана Огиенко, Украина, Организация работы субъектов образовательного процесса в облачно ориентированной среде в учреждениях высшего образования в условиях карантина.

În ședințele din cele 4 secțiuni (I. Viziune și strategii, II. Curriculum, III. Resurse umane, IV. Comunitate și parteneriate) au fost prezentate peste 30 de comunicări orale care au sporit atmosferă destinsă, atenția concentrată asupra expunerilor, întrebări, discuții, comentarii și sugestii utile.

Mulțumim tuturor celor care au dat curs invitației noastre, ne-au onorat cu prezența la lucrările conferinței și au contribuit activ la buna desfășurare și succesul acestui eveniment.

Comitetul de organizare!

Mai multe foto aici

Distribuie acest articol