UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI ARTE
CATEDRA DE PSIHOLOGIE
ÎN PARTENERIAT CU
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT TINERET ȘI SPORT
ȘI
SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ DIN MUNICIPIUL BĂLȚI
organizează
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAȚIONALĂ A PSIHOLOGILOR
„ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ LA ETAPA CONTEMPORANĂ: REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE”
EDIȚIA I

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII

23 octombrie 2020, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, str. Puşkin 38, corpul I, Sala
polivalentă.
DETALII:
Conferința este inclusă în Registrul național al manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2020.
Taxă de participare: Nu se solicită.
Notă*: Cheltuielile de transport și de cazare vor fi suportate de către participanți; Limbile oficiale –
română, engleză, rusă (sau o altă limbă de circulaţie internaţională)
TERMEN LIMITĂ:
– expedierea fișei de înregistrare nu mai târziu de 30.09.2020. Fișa de înregistrare
– prezentarea articolelor nu mai târziu de 16.10.2020. Norme de redactare
Publicarea comunicărilor va fi condiţionată de respectarea cerinţelor specificate şi onorarea
termenului-limită de depunere a acestora.

Prezenţa Dvs. va contribui la creşterea ţinutei academice a manifestării noastre.
Date de contact: e-mail: catedrapsihologie.usarb@gmail.com, tel. 023152455.

Distribuie acest articol