Oportunități de cercetare susținute de fundația KAAD

Internaţionalizarea reprezintă o prioritate a strategiei de dezvoltare a USARB și este parte a tuturor proceselor universitare. Universitatea susține constant eforturile colaboratorilor axate pe  dobândirea recunoașterii internaţionale în educaţie și cercetare.

În anul universitar 2019-2020, doamna Oxana CHIRA,  dr., lect. univ. la Catedra de filologie engleză și germană a USARB, a beneficiat de o bursă de cercetare oferită de fundația KAAD ( Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) pentru 8 luni de zile (01.01.2020-31.08.2020),  la Universitatea din Wuppertal, Germania.

Stagiul de cercetare a facilitat participarea activă a doamnei dr. Oxana CHIRA în multiple activități, focalizate pe cercetare, educație și formare universitară: lucrările conferințelor organizate de Universitatea din Wuppertal, Colocviul doctoranzilor Doktorandentag, Colocviul științific săptămânal destinat susținerii tezelor de licență și master, ședințele catedrei de profil, prelegerile săptămânale cu genericul „Mehrsprachigkeit, Deutsch als Zweitsprache und Interkulturalität“, susținute de prof., univ., dr. Sara Hägi-Mead. Doamna dr. Oxana CHIRA a participat în multiple webinare de formare și ședințe de supervizare profesională. Totodată, a fost implicată în proiectul departamentului Mehrsprachigkeit in der Schule și a avut oportunitatea de a fi coautoare la un manual destinat elevilor multilingvi din Germania.  

Doamna Oxana CHIRA,  dr., lect. univ., a avut ocazia de a preda mai multe seminare pentru studenții de la ciclul I, studii superioare de Licență și de la ciclul II, studii superioare de Masterat, axate pe abordări și practici de succes în clasele multilingve, incluzând dezvoltarea competenței interculturale, inițierea dialogului antidiscriminatoriu în baza limbii vorbite, dezvoltarea competențelor de comunicare cu scopul de a depăși barierele apărute în interacțiunea dintre profesori și elevii multilingvi. Studenții masteranzi au împărtășit din propriile experiențe și au exersat noi tehnici web în clasele multilingve. În perioada carantinei, procesul de studii s-a desfășurat on-line, asigurând predarea sincronă pe platforma universității. Studenții au valorificat multilingvismul și au dialogat în limbile europene în cadrul seminarului.

Studenții, participanți la Blockseminare 01SOE020005 Lebensweltliche Mehrsprachigkeit und pädagogische Professionalität in der Migrationsgesellschaft (GymGe, HRSGe, BK), predate de doamna Oxana CHIRA, dr., lect. univ., au evaluat la superlativ modul de predare a cursului. Doamna dr. Oxana CHIRA a reușit să-i captiveze și să-i inspire pe cei 30 de studenți germani din Universitatea din Wuppertal, participanți la curs,  prin lecții interactive, să-i provoace să reflecteze în mod analitic și conștient asupra competenței interculturale.

Oxana CHIRA dr., lect. univ., a publicat 4 articole la tema de cercetare „Zur Frage des Linguizismus in den Diskursen über die Mehrsprachigkeit und Migrationsgesellschaft“, alte 5 articole și un manual pentru elevi fiind în curs de apariție. Totodată, a consultat și cercetat materialele științifice în bibliotecile din Wuppertal, Düsseldorf și Bonn pentru a participa în  proiectul susținut prin bursă și conferințele științifice organizate.

În perioada aflării in Germania, Oxana CHIRA dr., lect. univ., a participat la o serie de seminare organizate de KAAD și a fost numită în comisia responsabilă de programul KAAD 2021, pentru țările din Europa de Est (KAAD-Bildungskommission Planung des Bildungsprogramms für das Jahr 2021). În această funcție, dr. Oxana CHIRA a prezentat teme propuse pentru seminare regionale, continentale, conferințe și a reprezentat 30 de bursieri KAAD în cadrul Summit-ului  din Siegburg, Germania. Nouă experiență a dnei Oxana CHIRA, alături de colegii KAAD veniți din diferite domenii sociale, susținută prin maxima responsabilitate a membrilor comisiei pentru programul de lucru KAAD, va decide structura programului de lucru KAAD – 2021.

Proiectul de cercetare, a oferit oportunitatea de a compara sistemul de învățământ superior din Germania și Republica Moldova, a acumula experiență și bune practici în domeniul formării profesionale, a stabili noi relații de comunicare și socializare cu colegii din Germania, Austria și Elveția. Proiectul a oferit continuitate în promovarea orelor/seminare Lebensweltliche Mehrsprachigkeit und pädagogische Professionalität in der Migrationsgesellschaft (GymGe, HRSGe, BK) la cursul „Mehrsprachigkeit, Deutsch als Zweitsprache und Interkulturalität“, în semestrul de toamnă 2020/2021 la Universitatea din Wuppertal, Germania.

Felicitări, stimată doamnă dr. Oxana CHIRA! O experiență inedită, care consolidează acțiunile de implementare a strategiei de internaționalizare a USARB! Mulțumim fundației KAAD pentru investiții în angajații USARB!

Distribuie acest articol