AVIZ

În conformitate cu Decizia Comisiei Electorale USARB din 01.10.2020, proces-verbal nr.4, sunt declarate eligibile dosarele depuse în vederea participării la concursul pentru suplinirea a două locuri vacante de membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională din rândul cadrelor didactice titulare ale USARB, anunțat în temeiul Regulamentului privind Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (p.v. nr. 11 din 14.05.2015) și al Deciziei Senatului USARB din 23.09.2020, proces-verbal nr.3, după cum urmează:

  1. BOIȘTEANU Eduard, prof. univ., dr. hab.
  2. MORARI Marina, conf.univ., dr.
  3. OJEGOV Alexandr, conf.univ., dr.

Graficul desfășurării concursului:

2 octombrie 2020, ora 15.00

întâlnirea candidaților cu electorii (videoconferință Google Meet)

5 octombrie 2020

ora  9.30 – primul tur de votare  – videoconferință Google Meet.

ora 11.30 – anunțarea rezultatelor primului tur de votare; desfășurarea turului doi de votare (după caz) – videoconferință Google Meet.

ora 13.15 – anunțarea rezultatelor turului doi de votare (după caz) – videoconferință Google Meet.

Președintele

Comisiei Electorale USARB

 

conf.univ., dr. Ina ODINOKAIA

Secretarul

Comisiei Electorale USARB

 

conf.univ., dr. Diana VRABIE

 

                                   

                                                                                                                                        

Distribuie acest articol