În data de 23 octombrie 2020, în cadrul ediției  a XI-a a Zilelor Psihologiei la Universitatea de Stat ,, Alecu Russo” din Bălți, și-a desfășurat lucrările Conferința științifico-practică națională a psihologilor cu genericul „Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective” Ediția I.

Conferința este inclusă în Registrul național al manifestărilor științifice pentru anul 2020 și a fost organizată în parteneriat cu Direcția Învățământ, Tineret și Sport din mun. Bălți ; Serviciul de Asistență Psihopedagogică din mun. Bălți

Prin acest for științific am valorificat potențialul științific și profesional al psihologilor.

Ne exprimam recunostinta pentru sustinere si apreciere Rectorului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Natalia GAȘIȚOI, conferențiar universitar, doctor; Prorectorului pentru activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” Valentina PRIȚCAN, conferențiar universitar, doctor; Președintelui Consiliului Știinţific, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Pavel TOPALĂ, profesor univiversitar, doctor habilitat; Prim-prorectorului pentru activitate didactică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Lidia PĂDUREAC, conferențiar universitar, doctor; Decanului Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” Lora CIOBANU, conferențiar universitar, viceprimarului, Primaria municipiului Bălți, Tatiana DUBIȚKAIA; Șefei Serviciului de asistență psihopedagogică, Direcția, Învățământ, Tineret și Sport, mun. Bălți, Dana LICHII, master în psihologie.

Mai multe foto aici
 
 
 
 
Distribuie acest articol