ANUNȚ

privind prelungirea termenului de depunere a dosarelor în vederea suplinirii postului declarat vacant de director al Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  în temeiul art. 69 din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, în conformitate cu art. 76 și art. 77 din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 673 din 09.07.2015, anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor în vederea suplinirii postului declarat vacant de director al Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Dosarul complet se va depune personal până la data de 20 noiembrie 2020 inclusiv între orele 8.00 – 16.30, în zilele de lucru, în adresa Cancelariei  Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (bloc administrativ) ori prin poștă / e-mail: MD-3100, mun. Bălți, Str. Pușkin 38, tel.: 231 52 4 11, e-mail: anticamera@usarb.md .

Distribuie acest articol