Conferința științifică internațională TRAUME ISTORICE ȘI MEMORII CONCURENȚIALE ÎN POLITICILE COMEMORATIVE POST-TOTALITARE: PROBLEME ȘI PERSPECTIVE DE CERCETARE

La 29 octombrie 2020, Institutul de Istorie al MECC, C.E. Institutul ProMemoria al USM, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, cu suportul Programului de Dezvoltare a Cooperării și Promovare a Democrației al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania, au organizat Conferința științifică internațională „Traume istorice și memorii concurențiale în politicile comemorative post-totalitare: probleme și perspective de cercetare”.

Evenimentul a demarat prin alocuțiunile Prorectorului pentru activitate științifică și relații internaționale, dr. Valentina Prițcan, a Ambasadorului Republicii Lituania în Moldova, Excelența Sa Kȩstutis Kudzmanas și a dr. Virgiliu Bîrlădeanu, Director de proiect (Institutul de Istorie), care s-au referit la istoria dramatică trăită în perioada ocupației sovietice de populaţia din Lituania şi Basarabia, și la importanța cunoașterii acestui trecut pentru tânăra generație.

Discuțiile au fost purtate în baza comunicărilor științifice prezentate de dr. Birute Burauskaite (Director General, în perioada anilor 2009-2020, al Centrului de Studiere a Genocidului și Rezistenței, Vilnius, Lituania), care a vorbit despre politicile și practicile de comemorare a victimelor regimului totalitar-comunist și păstrare a memoriei eroilor rezistenței anticomuniste și antisovietice în Lituania; dr. Tatiana Perga (Institutul de Istorie Universală, Kiev, Ucraina) a expus informații despre politicile memoriei privind al Doilea Război Mondial în Ucraina; dr. Ala Sainenco (Directorul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, România), care s-a referit la trauma foametei și hrana în contextul înstrăinării; dr. Lidia Pădureac (Prim-Prorector, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), care a prezentat importanța valorificării fenomenului Foametei din Basarabia în post-totalitarism din perspectiva practicilor de rememorare, punctând problemele și perspectivele de cercetare; dr. Ludmila Cojocaru (Universitatea de Stat din Moldova), care s-a referit la dilemele și strategiile de reconciliere privind deportările staliniste în RSS Moldovenească, reflectate în narațiunile de istorie orală; dr. Virgiliu Bîrlădeanu (Institutul de Istorie), care a prezentat traumele istorice și politicile memoriei privind al Doilea Război Mondial și regimul totalitar-comunist, punctând a serie de recomandări pentru societatea civilă, probleme și perspective de cercetare a temei în Republica Moldova.

Conferința a avut loc în format mixt: online și cu prezența fizică. La eveniment au participat profesori și studenți de la Facultatea de Drept și Științe Sociale, specialitatea Istorie și educație civică, muzeografi din regiunea de nord a Republicii Moldova, profesori de istorie de la Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din mun. Bălți. În discuțiile pe marginea comunicărilor, a fost menționată importanța cercetării traumelor istorice și a memoriilor concurențiale în politicile comemorative post-totalitare atât pentru mediul academic, cât și pentru societatea civilă.

Evenimentul științific a continuat în data de 3 noiembrie 2020, prin vizite de studiu ale studenților și tinerilor cercetători la locurile memoriei din mun. Bălți, localitățile din r-nul Orhei, r-nul Sângerei, mun. Chișinău.

 

Distribuie acest articol