Felicitări Laureaților premiilor Academiei de Științe a Moldovei

Au fost desemnați Laureații Premiilor AȘM pentru rezultate științifice de valoare obținute în anii 2018–2019 în domeniile științelor sociale, economice, umanistice, arte și pentru promovarea științei în mass-media, în conformitate cu Hotărârea nr. 178 din 30 octombrie 2020 a Prezidiului AȘM:

  1. Premiul în domeniul limba română „Eugeniu Coşeriu” – doctor habilitat, profesor universitar Iraida CONDREA (Universitatea de Stat din Moldova), pentru ciclul de lucrări Studii de lingvistică și sociolingvistică, studiul textului.
  2. Premiul în domeniul literatură „Grigore Vieru” – doctor habilitat, profesor universitar Elena PRUS (Universitatea Liberă Internațională din Moldova), pentru ciclul de lucrări Literatura ca demers intercultural.
  3. Premiul în domeniul istorie și filosofie „Alexandru Boldur” – doctor, conferențiar universitar Ludmila COJOCARU, doctor habilitat, profesor universitar Anatol PETRENCU, doctor, conferențiar universitar Virgiliu BÎRLĂDEANU, doctor Elena POSTICĂ, doctor, conferențiar universitar Lidia PĂDUREAC (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), pentru ciclul de lucrări Memoria victimelor regimului totalitar.
  4. Premiul în domeniul ştiinţe sociale și economice „Paul Bran” – doctor, conferențiar universitar Elena RAILEANU (Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”), pentru ciclul de lucrări Teoria designului învățării metasistemice.
  5. Premiul în domeniul drept şi științe politice „Constantin Stere” – doctor habilitat, profesor cercetător Victor JUC (Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice), pentru ciclul de lucrări Oportunități și constrângeri de modernizare social-politică a Republicii Moldova în contextul apropierii europene și transformării relațiilor internaționale.
  6. Premiul în domeniul studiul artelor „Maria Bieşu”  doctor Natalia PROCOP, Valentina NEGRU, Livia SÎRBU, Marina CERCAȘIN, doctor habilitat, conferențiar universitar Aurelia HANGANU (Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”), pentru ciclul de lucrări Miscellanea Culturalis: artă, filologie, istorie.
  7. Premiul „Pârghia lui Arhimede” pentru promovarea ştiinţei în mass-media – Elena CECAN (IPNA Compania „Teleradio-Moldova”).

Rectoratul, personalul științifico-didactic și studenții Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi adresează sincere felicitări doamnei doctor, conferențiar universitar Lidia PĂDUREAC, prim-prorector pentru activitatea didactică, pentru rezultate științifice de valoare! Felicitări, distinsă Doamnă PĂDUREAC, cu acest onorabil premiu și elaborarea ciclului de lucrări Memoria victimelor regimului totalitar! Felicitări tuturor Laureaților premiilor Academiei de Științe a Moldovei! La mai mult și la mai mare!

Distribuie acest articol