Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internaţională „Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective”
În perioada 30-31 octombrie, 2020, Catedra de arte şi educaţie artistică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a organizat Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internaţională „Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective”.
Obiectivul manifestării este de a valoriza dimensiunea spirituală a educaţiei artistice în contextul formării/dezvoltării personalităţii şi a dezvoltării comunităţii de practică şi cercetare educaţională în domeniul artistic, pe direcţiile:
• Pedagogia artelor: experienţe naţionale şi internaţionale;
• Formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei artistice;
• Arta ca mijloc pentru mediere şi acţiune comunitară;
• Tehnologii informaţionale şi de comunicare în domeniul educaţiei artistice.
🔷️Vineri, 30 octombrie, 2020
Invitaţi de onoare, mesaje de felicitare, comunicări bine argumentate au fost la ordinea zilei.
Evenimentul a întrunit reprezentanţi din mai multe centre universitare din Moldova, România, Ucraina, Italia, Israel.
Mesaje de salut au fost aduse din partea reprezentanţilor Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi:
🔹️Valentina PRIȚCAN, Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, conferențiar universitar, doctor;
🔹️Pavel TOPALĂ, Președintele Consiliului Științific al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, profesor universitar, doctor habilitat.
În plenară au fost prezentate comunicări de înaltă valoare ştiinţifică, metodologică şi artistică atît pentru domeniul educaţional-artistic naţional, cât şi pentru cel internaţional:
🔹️Marina COSUMOV, conferenţiar universitar, doctor, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Catedra de Arte și Educație artistică: tradiții și perspective;
🔹️Ion GAGIM, profesor universitar, doctor habilitat, Maestru în arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Maestru în arte, Muzica şi spiritualitatea: paradigmă şi experienţă;
🔹️Aurica ATRASH JUCAN, doctor, gradul didactic superior, Școala ,,Ibn Khadun”, Daburiya, Nazareth, Israel, Evoluţia terapiei prin muzică de la magie la știință;
🔹️Aurelia SIMION, doctor, profesor universitar, Universitatea Națonală de Arte „George Enescu”, Iași, România, Performanțele absolvenților percuționiști ai UNAGE;
🔹️Marina MORARI, conferenţiar universitar, doctor Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Respiritualizarea educației prin arte: dezvoltări pedagogice emergente;
🔹️Mihaela STAVER, Elena ŢURCAN, bibliotecar, categorie de calificare superioară, Biblioteca Ştiinţinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Oportunități de vizibilitate a cercetătorilor USARB prin Profilul ID ORCID.
Comunicările ştiinţifice s-au expus în cadrul Secţiunilor:
📌Educație (moderator dr., conf. univ. Viorica CRIŞCIUC)
📌Educaţie şi învăţământ artistic (moderator dr., conf. univ. Lilia GRANEŢKAIA)
📌Disciplinaritate, interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate în educaţia artistică (moderator dr., conf. univ. Marina MORARI)
📌Arte (moderator dr., conf. univ. Elena GUPALOV)
📌Formarea profesorilor (moderator dr., conf. univ. Tatiana BULARGA)
🔷️Sîmbătă, 31 octombrie, 2020
Tematica conferinţei a fost abordată şi prin succesiunea activităţilor cu tentă practic-artistică:
🔹️9:00 – 10:00 – ATELIER PRACTIC-ARTISTIC: Tehnici noi de interpretare la chitară: abordări artistice şi metodologice. Promotor – Victor GRANEŢKI, profesor de chitară, Școala de Arte „Ciprian Porumbescu”, Bălţi, Moldova.
🔹️10:30 – 11:30 – SEMINAR ŞTIINŢIFICO-PRAXIOLOGIC: Развитие музыкальной памяти исполнителя в процессе работы с учениками. Promotor – Irina BOGATAIA, profesor, gradul didactic superior, Școala de Arte „Alexei Stîrcea”, Chișinău, Moldova.
🔹️12:00 – 13:00 – MASTER-CLASS: Opere alese din creația compozitorului Oleg Negruța. Către aniversarea a 85 de ani. Promotor – Elena Gupalov, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova.
🔹️14:00 – 15:30 – CONFERINŢĂ-AUDIŢIE: Arta de a asculta şi a înţelege muzica. Promotor – Ion GAGIM, profesor universitar, doctor habilitat, Maestru în arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova.
Aprecieri și mulțumiri tuturor participanților!
Mai multe foto aici
Distribuie acest articol