Întâlnirea administrației USARB cu reprezentanții mediului de afaceri

În data de 5 noiembrie 2020, Sala Polivalentă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a găzduit întrevederea administrației Universității cu Marin CIOBANU, administrator al Zonei Economice Libere Bălți, cu administratori și reprezentanți ai industriei:

  • Compania Germană DRÄXLMAIER, filiala Bălți;
  • Compania internaţională Gebauer & Griller, filiala Bălți;
  • Compania Japonezo-Germană Sumitomo Electric Bordnetze SE (SEBN), filiala de producție Orhei;
  • Proiectul de Competitivitate al USAID Moldova ș.a.

Mesajele de salut, susținute de Natalia GAȘIȚOI, rector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, și Marin CIOBANU, administrator al Zonei Economice Libere Bălți, au fost concentrate pe relevanța parteneriatului universității cu industria, identificarea soluţiilor viabile vizând consolidarea şi fortificarea cooperării dintre mediul universitar și industrie, în măsura să producă plus valoare asupra dezvoltării durabile a economiei, relevanței și calității pregătirii universitare a specialiștilor pentru varii domenii de activitate profesională.

Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, a prezentat specificul și capacitățile Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB), specificând experiența universității, canalizată spre creşterea relevanţei, asigurarea calităţii şi eficacităţii procesului de cercetare ştiinţifică şi inovare, spre dezvoltarea resurselor umane apte să facă față provocărilor societale, spre conlucrarea cu reprezentanții pieței muncii pentru a pregăti specialiști în concordanță cu expectanțele angajatorilor, racordarea educației universitare, cercetării și formării continuie la sistemul european de valori și de recunoaştere a performanţelor.

Doamna Doina NISTOR, director, Proiectul de Competitivitate al USAID Moldova și Sergiu RABII, lider de echipă TIC și industria creativă, au prezentat specificul și predestinația Parcului Inovațional Bălți, preconizat a fi dat în exploatare în anul  2021. S-au specificat obiectivele, grupele țintă, zonele funcționale ale Parcului Inovațional Bălți, oportunitățile pentru industrie, modalitățile de cooperare și atragere a investițiilor. Parcul Inovațional Bălți a fost instituit în cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, în vederea creşterii competitivităţii economice regionale prin crearea unui mediu favorabil dezvoltării cercetării, inovării şi transferului tehnologic în Regiunea de Dezvoltare Nord.

Prezentarea conceptului programului de master TPM a fost realizată de Sergiu CANDRAMAN, Manager Educație, Zona Economică Liberă Bălți. A fost remarcată semnificația pregătirii specialiștilor în domeniul vizat din perspective interdisciplinară și cea de acoperire cu specialiști a unor sectoare ale industriei.

Discuțiile constructive și prietenoase produse ăn cadrul întâlnirii administrației USARB cu reprezentanții mediului de afaceri, a facilitat scoaterea în evidență a competențelor solicitate de industrie, nevoile comune în personal calificat, posibilitățile de conjugare a eforturilor comune în vederea formării specialiștilor de mâine, posibilități de asigurare a investițiilor etc.

Natalia GAȘIȚOI, rector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a adresat un mesaj de gratitudine reprezentanților mediului de afaceri pentru participarea la eveniment, menționând cooperarea sustenabilă și eficientă cu Universitatea.

Întâlnirea administrației USARB cu reprezentanții mediului de afaceri a continuat cu vizita pe șantierul Parcului Inovațional Bălți.

 

 

Distribuie acest articol