16.12.2021

Conferința de totalizare la practica de specializare

În data de 15.12.2021 a avut loc Conferința de totalizatre a stagiului practicii de specializare. La conferință au participat studenții ciclului II, studii superioare de master, specializarea Consiliere psihologică în instituții și organizații si specializarea Psihologie judiciară. Evenimentul a fost organizat de coordonatorul practicii de specializare Luminița Secrieru, lector universitar, doctor. În cadrul conferinței de totalizare studenții au prezentat raportul final vizînd stagiul de practică, raportul privind rezultatele investigației realizate, au vorbit despre impactul practicii asupra formării profesionale, succesele realizate, dificultățile întîlnite, precum și propunerile privind optimizarea stagiului de practică. Apreciem angajamentul înalt al studenților faţă de practica de specializare și stabilirea unor relații frumoase de colaborare cu specialiștii din cadrul unităților de practică.

.

26.11.2020

 Conferința de totalizare la practica de specialitate

Conferinţa de totalizare a rezultatelor practicii de specialitate a fost promovată în data de 24.11.2020. La eveniment au participat: şefa catedrei de psihologie, dr., conf. univ. S. Briceag, şi coordonatorul de practică asist. univ. Lilia Nacai. Metodiştii pe parcursul stagiului practicii de specialitate au realizat activităţi de monitorizare şi supervizare, au acordat consultaţii la solicitarea studenţilor. În cadrul conferinţei de totalizare studenţii au relatat despre activitățile realizate, impactul stagiului practicii de specialitate asupra formării profesionale, succesele, dificultățile precum și propunerile privind optimizarea stagiului de practică. Apreciem angajamentul înalt al studenților faţă de practica de specialitate, stabilirea unor relații frumoase de colaborare cu specialiștii din cadrul unităților de practică, precum și oportunitatea de angajare ulterioară în câmpul muncii.

Mai multe foto aici

Distribuie acest articol