Monitorizarea mobilităților internaționale de credit Erasmus+ în USARB

În data de 21 decembrie 2020, a avut reuniunea de monitorizare a mobilităților internaționale de credit Erasmus+ (ICM), din cadrul programului ERASMUS+, Acțiunea-Cheie 1: Mobilitatea Persoanelor În Scop Educațional, organizată fr Oficiul Național Erasmus+, împreună cu DRI a USARB.

Sesiunile virtuale a fost gestionate de către doamna Claudia MELINTE, coordonator al Echipei ERASMUS+. Oficiul Național Erasmus+ a fost reprezentat la ședințele virtuale și de către Cristina GHERMAN, administrator și Olga GHILCA, ofițer pentru comunicare.

Valentina PRIŢCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, a menționat că mobilitatea şi internaţionalizarea învăţământului superior reprezintă aspecte cheie ale procesului Bologna, iar mobilitatea personalului și a studenților constituie o parte integrantă a acestuia. Mobilităţile academice îşi propun să ajute participanţii să însuşească competenţe cheie, să le acorde suport în dezvoltarea lor profesională şi să îşi adâncească înţelegerea altor culturi, consolidând cooperarea în învățământul superior pe sectoarele de educație și cercetare.

Reuniunea a cuprins 3 sesiuni virtuale:

  • pentru studenții beneficiari de mobilități și pentru studenții, care doresc să aplice la burse Erasmus+;
  • pentru cadrele didactice, beneficiare de mobilități și pentru personalul academic, care dorește să aplice la burse Erasmus+;
  • pentru responsabilii de sectorul de internaționalizare al USARB.

Doamna Claudia MELINTE, coordinator, Oficiul Național Erasmus+ a prezentat noul spot video, care tocmai a fostlansat cu si despre studenții universitatilor din Moldova, care au beneficat de mobilități internaționale de credite Erasmus+. Spotul poate fi urmărit aici   

Studenții, personalul academic al USARB și-au împărtășit viziunile referitor la mobilitățle academice. Grație proiectelor aplicate și obținerii finanțării acestora în anul universitar 2019-2020,  au realizat 12 mobilități spre universități din țările de program (UE), inclusiv: 10 de studenți de la ciclul I, studii superioare de licență, 2 studenți de la ciclul II, studii superioare de masterat. Mobilitățile au fost realizate în 4 țări, inclusiv 6 universități, după cum urmează: Spania-7 studenți (Universitatea din Almeria-2, Universitatea din Coruna-3, Universitatea din Cordoba-2), Norvegia-2 studenți (Universitatea din Volda-2), Letonia-2 studenți (Universitatea din Turiba-2), Estonia-1 student (Colegiul Narva, Universitatea din Tartu-1), iar personalul didactic al USARB a realizat 3 mobilități spre universități din țările de program (UE), inclusiv 2 mobilități de predare și 1 mobilitate de formare. Mobilitățile au fost realizate în 2 țări, inclusiv 2 universități, după cum urmează: Spania-2 persoane (Universitatea din Coruna-2), Letonia-1 persoană (Universitatea din Turiba-1), după cum urmează:

Semestrul de toamnă


Nr. d/o
NUME, Prenume Facultatea/

Departamentul

Universitatea gazdă Perioada mobilității
Ciclul I
 1.        GROSU Adriana Litere Universitatea Almeria, Spania 10.09.2019-04.02.2020
 2.        MAICAN Daniela Litere Universitatea Turiba, Letonia 26.08.2019- 31.12.2019
 3.        CEBAN Anastasia Litere Universitatea Turiba, Letonia 26.08.2019- 31.12.2019
Personal (predare)
 4.        NEGARA Corina Științe Reale, Economice şi ale Mediului Universitatea A Coruna, Spania 25.11.2019-30.11.2019
Personal (formare)
 5.        GOREA Adela Științe Reale, Economice şi ale Mediului Universitatea A Coruna, Spania 25.11.2019-30.11.2019

Semestrul de primăvară


Nr. d/o
NUME, Prenume Facultatea/

Departamentul

Universitatea gazdă Perioada mobilității

Ciclul I

 1.        SAICO Ecaterina Litere Universitatea din Volda, Norvegia 05.01.2020- 05.06.2020
 2.        GUTUL Alexandr Litere Universitatea din Volda, Norvegia 05.01.2020- 05.06.2020
 3.        MISCEAC Anastasia Litere Universitatea Almeria, Spania 04.02.2020 – 16.06.2020
 4.        MAIDACENCO Anastasia Științe Reale, Economice şi ale Mediului Universitatea Coruna, Spania 29.01.2020- 28.06.2020
 5.        VOROTNA Andriana Științe Reale, Economice şi ale Mediului Universitatea Coruna, Spania 29.01.2020- 28.06.2020
 6.        CRETU Cristina Științe Reale, Economice şi ale Mediului Universitatea Coruna, Spania 29.01.2020- 28.06.2020
 7.        DIACOV Dmitri Litere Colegiul Narva, Universitatea Tartu, Estonia 10.02.2020 – 28.06.2020

Ciclul II

 8.        PASCAL Pavel Științe Reale, Economice şi ale Mediului Universitatea din Cordoba, Spania 03.02.2020- 02.07.2020
 9.        CABAC Ion Științe Reale, Economice şi ale Mediului Universitatea din Cordoba, Spania 03.02.2020- 02.07.2020

Personal (predare)

 10.    MASCALIUC Victoria Litere Universitatea Turiba, Letonia 10.02.2020- 15.02.2020

Studenții USARB au prezentat frumoase și multiple experiențe trăite în Universitățile gazdă, dar și impresii personale cu privire la impactul mobilității asupra creșterii personale și profesionale:

  • Adriana GROSU, Universitatea Almeria, Spania;
  • Ecaterina SAICO, Universitatea din Volda, Norvegia;
  • Alexandr GUTUL, Universitatea din Volda, Norvegia;
  • Anastasia MISCEAC, Universitatea Almeria, Spania.

Experiențele elucidate de studenți au fost interesante și motivante. La fel de captivante au fost și prezentările cadrelor didactice universitare, doamnelor dr. Victoria MASCALIUC, dr. Corina NEGARA și Adela GOREA, care au scos în evidență experiențele de predare și formare în universitățile din UE.

Obiectivele punctate în Strategia de internaționalizare ale USARB au fost realizate și prin participarea studenților și cadrelor didactice a USARB în cadrul Școlilor de vară internaționale Erasmus+, cum ar fi Școala Internațională de Vară 2020, Universitatea din Coruna, Spania. Doamna Viorica Condrat,  dr., lect. univ., la Catedra de filologie engleză și germană a USARB, a fost implicată în organizarea Școlii Internaționale de Vară, asigurând predarea online a cursului ,,Advanced Business English” pentru 25 de studenți din Italia, Spania, Columbia. Astfel, în premieră, USARB a fost implicată în predarea cursurilor în cadrul Școlii Internaționale de Varăa Universității din Coruna, Spania.

Reuniunea virtuală s-a produs la nivel de dialog deschis despre experiențele trăite. În cadrul evenimentului s-au abordat și experiențele deținute în raport cu criza pandemică, studenții manifestând deschidere în prezentarea trăirilor personale.

Valentina PRIŢCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, a mulțumit reprezentanților Oficiului Național Erasmus+ pentru parteneriat eficient, suport și ghidare,  beneficiarilor de burse Erasmus+ pentru elucidarea experiențelor, buna promovare a imaginii USARB, dedicație și inspirație, menționând că în 30 de ani de mobilitate prin programul Erasmus s-au creat mii de rețele de încredere care le-au permis studenților și cadrelor științifico-didactice să studieze, să se formeze sau să țină cursuri în străinătate.

Erasmus+ este programul Comisiei Europene dezvoltat în scopul susținerii educației și formării profesionale, tineretului și sportului. Obiectivele principale ale programului ERASMUS+ sunt dezvoltarea abilităților profesionale, creșterea oportunităților oferite tinerilor și stimularea performanței academice prin intermediul mobilităților internaționale.

Distribuie acest articol