Seminar de explorare a instrumentelor digitale în cadrul proiectului MHELM

În data de 18 decembrie 2020, a avut loc seminarul de explorare a instrumentelor digitale și a platformelor educaționale online în cadrul proiectului Erasmus+ ,,Leadershipul și Managementul în Învățământul superior din Republica Moldova”/Moldova Higher Education Leadership and Management / MHELM organizat și promovat de Universitatea Transilvania din Braşov, România.

Doamna dr., prof. univ. Liliana ROGOZEA şi dr., prof. univ. Daniela POPA, dr., prof. univ., Universitatea Transilvania din Braşov, România, au oferit o sesiune de informare și ghidare în aplicarea instrumentelor digitale, pentru a diversifica metodologia de predare a programului de formare „Leadership si management” pentru conducătorii si managerii din instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova:

Domeniul de formare: Formare profesională continuă

Denumirea programului: „Leadership și Management”

Volumul total de ore / credite de studiu: 1200 ore / 40 credite

Baza admiterii: Diplomă de studii superioare de licență, Diplomă de studii superioare de master, Diplomă de studii superioare de doctorat

Limba de instruire: română

Forma de organizare: învățământ cu frecvență

S-au analizat deosebirile și similaritățile instrumentelor digitale, s-au adus argumente referitor la avantajele și dezavantajele fiecărei platforme. Reprezentanții Universităților partenere a proiectului MHELM au elucidat experiențele deținute de ei în aplicarea și utilizarea instrumentelor digitale, au analizat posibilitățile de utilizare a acestora în instruirea în cadrul programului de formare continua programului: „Leadership și Management”.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către membrii echipei MHELM, USARB:

  • Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, conferențiar universitar, doctor, coordonator instituțional al proiectului MHELM;
  • Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., șef Catedra de Științe ale Educației.

MHELM este un proiect de consolidare a capacităților în învățământul superior, finanțat de programul European Erasmus+, cu obiectivul de bază axat pe fortificarea guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a oferi suport reformelor din sector prin sporirea leadershipului și a capacităților și capabilităților de management.

Mai multe detalii despre proiectul 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+  pot fi găsite pe:

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management

Distribuie acest articol