Diploma Guvernului și diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a fost conferită celor mai remarcabile femei care activează în domeniile cercetării și inovării

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor din domeniul Științei și pentru activitate prodigioasă și contribuție substanțială la dezvoltarea științei și promovarea rezultatelor remarcabile în domeniul cercetării și inovării, ministrul Lilia Pogolșa a decernat diploma Guvernului Republicii Moldova și diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, celor mai remarcabile femei care activează în domeniile cercetării și inovării. Evenimentul s-a desfășurat în format online.

Ministrul Lilia Pogolșa a menționat că anul 2020 a fost special pentru întreaga omenire – pandemia virusului COVID-19 ne-a demonstrat tuturor importanța științei în combaterea provocărilor determinate de noul virus. În context, oficialul a dorit tuturor doamnelor și domnișoarelor care activează în domeniile cercetării și inovării multă sănătate, tenacitate și succes.

Două diplome au fost decernate colaboratoarelor Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți:

 • Diploma Guvernului – doamnei Oxana Chira, doctor în științe filologice, lector universitar;
 • Diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării – doamnei Carolina Tcaci, doctor în economie, conferențiar.

Doamna Oxana CHIRA, doctor în filologie, lector universitar, Facultatea de Litere, s-a remarcat prin:

 1. Domenii de cercetare:
 • Comunicare interculturală;
 • Multilingvism;
 • Tabuul intercultural;
 • Lexicologie;
 • Lingvistică generală;
 • Didactica limbii germane.
 1. Autoare a peste 80 de lucrări științifice, inclusiv 4 dicționare, 3 manuale/suport de curs, 1 monografie.
 2. Cercetător științific în cadrul proiectelor naționale și internaționale (Germania, România, Austria).
 3. Bursieră post-doctorat DAAD (Serviciul German de Schimb Academic) (2018-2019) și KAAD (Serviciul Catolic de Schimb Academic German) (2020), participantă la peste 80 de foruri științifice internaționale, inclusiv comunicări în ședințe plenare.
 4. Profesor invitat în perioada 2019-2020 la IfB, Universitatea din Wuppertal, Germania (Bergische Universität Wuppertal), Departament Mehrsprachigkeit in der Schule: (WiSe 01.12.2020-01.02.2021) Kurs: 01SOE020005 Lebensweltliche Mehrsprachigkeit und pädagogische Professionalität in der Migrationsgesellschaft (GymGe, HRSGe, BK).
 5. Membru în comisia responsabilă de programul KAAD 2021 pentru țările din Europa de Est (KAAD-Bildungskommission Planung des Bildungsprogramms für das Jahr 2021).
 6. Participantă la multiplele stagii de formare din Viena (Austria), Baar (Elveția), București (România), Wuppertal (Germania), München (Germania), Berlin (Germania) la invitația Institutului Goethe din Germania și Ministerului Educației, Științei și Cercetării a Austriei (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung) etc

Doamna Carolina TCACI, doctor în științe economice, conferențiar universitar, Facultatea de Ştiinţe reale, economice şi ale mediului, s-a remarcat prin:

 1. Aria de interes științific – viabilitatea economico-managerială a întreprindeilor, managementul financiar, teoria crizelor, managementul marketingului, outsorsing.
 2. Participare la circa 30 conferințe, inclusiv, 3 comunicări în plen;
 3. Autor a peste 40 articole științifice, autor a 5 capitole din monografia „Viabilitatea întreprinderii prin managementul anticriză”, Chişinău: ULIM, 2012. 291 p., 21,2 c.a. ISBN 978-9975-124-06-5.; Coautor a manualului „Economia întreprinderii”, Iaşi: PIM, 2015. 197 p., 11,46 c.a., ISBN 978-606-13-2361-6;
 4. Realizarea a circa 18 stagii de formare continuă, inclusiv 6 stagii în străinătate.
 5. Director în 2 proiecte de organizare a manifestărilor științifice internaționale;
 6. Participarea în calitate de membru în 5 Consilii Științifice Specializate.
 7. Membru al Consiliului Școlii doctorale INCE.
 8. Conducător al tezelor de doctorat;
 9. Membru al Consiliului Științific USARB etc.

Menționăm că, Ziua internațională a femeilor și fetelor cu activități în domeniul științei se marchează anual la 11 februarie, începând cu 2016. Obiectivul principal al acestei sărbători este de a încuraja femeile să participe activ în toate domeniile științei, tehnologiei și inovației.

Mai multe detalii despre eveniment găsiți aici.

 

Distribuie acest articol