Atelier de instruire în domeniul managementului proiectelor:

Cum Să Obții Suport European Pentru Propriile Tale Idei?

Dacă ești interesat  de procesul de integrare europeană al Republicii Moldova, de cooperarea și politica Uniunii Europene, de management proiectelor la moment sau pentru viitor, de fonduri, instrumentele financiare ale Uniunii Europene, de dezvoltarea propriului proiect, nu rata șansa de a te înscrie la acest curs de instruire interactiv, cu discursuri de la experții, prezentări și studii de caz.

Te invităm să participi la training-urile interuniversitare pe tema „Managementul european al proiectelor” organizate în cadrul proiectului EUforY cu nr. nr.  619953-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-PROJECT ,,Horizons of Moldova’s European Union Integration: Realities and Perspectives”. Training-urile vor avea loc în cadrul Universităților din Comrat, Chișinău și Bălți.

Scop: să contribuim la pregătirea organizațiilor, societăților civile, studenților, profesorilor, tinerilor lideri, tinerilor în general, să utilizeze instrumentele oferite de UE și să aplice la  programele de finansare UE, pentru ca să-și dezvolte abilitățile în cadrul acestor programe care vizează tineretul, educația, cercetarea etc. precum și pentru a spori gradul de conștientizare, cunoștințele pentru o pregătire de succes, rentabilă a propunerii de finanțare și de a dezvolta capacitățile de management pentru punerea în aplicare a proiectelor.

Obiective:

 • Să promovăm și să consolidăm înțelegerea și conștientizarea de către reprezentanți ai societății civile, studenții, tinerii experți/cercetători, comunității academice, tineri profesioniști și Sms-uri despre procesele de Integrare Europeană a republicii Moldova, cu accent special pe inițiativele de educație UE, politică de cooperare a UE și Managementul de Proiecte UE , instrumente financiare oferite de Uniunea Europeană prin diferite programe, strategii pentru supportul Moldovei în procesele de Europenizare;
 • Integrarea studenților care nu intră au legătură cu studiile de integrare europeană și creșterea gradului de înțelegere a procesului de integrare a Moldovei în spațiul UE prin realizarea seminarelor de instruire interinstituțională;
 • Informarea și sensibilizarea reprezentanților organizațiilor neguvernamentale de tineret cu privire la instrumentele financiare oferite de politica europeană de Vecinătate, Parteneriatul Estic, acordul de asociere prin diferite programe/strategii ale UE de susținere a proceselor de integrare europeană a Republicii Moldova.

Limba de lucru: Engleză

Cine poate participa?

 • studenți de la ciclul I, studii superioare de licență și studenți de la ciclul II, studii superioare master;
 • lectori universitari și cercetătorii, asociațiile studențești, personalul administrativ interesat
 • funcționarii publici din administrațiile locale, regionale care lucrează în principiu cu legislația/politica UE și, prin urmare, necesită pregătire teoretică și practică în probleme de integrare europeană, lideri ai ONG-urilor (avocați, economiști, sociologi și alții din organizații neguvernamentale) care doresc să-și consolideze abilitățile interdisciplinare în diferite aspecte ale integrării europene, precum și publicul larg (mass-media locală).

Data:

 • Orașul Comrat: 9 și 10 martie 2021, ora 10: 30 -17 :30 (ora Moldovei);
 • Municipiul Chișinău: 11 și 12 martie 2021, ora 10: 00 – 17: 30 (ora Moldovei);
 • Municipiul Bălți: 15 și 16 martie 2021, ora 10: 30 -17 :30 (ora Moldovei).

Locul desfășurării:

 • Comrat, sediul Universității de Stat din Comrat;
 • Chișinău, sediul Universității de Stat din Moldova;
 • Bălți, sediul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți;
 • și on-line (mai multe detalii vor fi furnizate într-un e-mail separat)

Notă importantă: numărul de locuri pentru participarea în mod față în față la sediul Universităților este limitat până la 30 de participanți pe eveniment. Cei care se vor înregistra primii vor fi admiși la comunicare față în față, alții vor avea posibilitatea să se alăture on-line din orice țară.

Inregistrați-vă aici: https://forms.gle/mWAGjU68ohLkW3Wz5  

Pentru informație suplimentare consultați agenda: https://drive.google.com/file/d/1y4JevjhJd-5mqIzAeWg0iKvjQH99bgdu/view?usp=sharing  

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să scriți un e-mail EUforY proiect nr. 619953-PPE-1-2020-1-MD-EPPJMO-PROIECT la simciuc.elena@gmail.com sau sait: http://eufory.usm.md/

 

           

 

 

 

             

Distribuie acest articol