Seminarul științific „Conflictul armat de pe Nistru și separatismul post-sovietic: consecințe, probleme, abordări, soluții”

Seminarul științific „Conflictul armat de pe Nistru și separatismul post-sovietic: consecințe, probleme, abordări, soluții”, organizat în data de 4 martie 2021, a pus în discuție problema instituțiilor școlare cu predare în grafia latină și încălcării drepturilor omului în zona transnistreană. În discuții, tinerii cercetători au consemnat și analizat evenimentele care au precedat decizia CtEDO din 19 octombrie 2021 în cazul „Catană și alți contra Republicii Moldova și Federației Ruse” și concluziile acesteia, luându-se în considerație Convenţia Naţiunilor Unite din 1960, în special articolului 14 al Convenţiei privind discriminarea în domeniul educaţiei şi Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială din 21 decembrie 1965 (articolul 5 (e) (v)), și inadmisibilitatea tratamentului diferenţiat la care au fost supuşi elevii instituțiilor școlare cu studierea în limba română cu grafia latină. Încălcările drepturilor copiilor prin acțiunile care au îngrădit accesul la studii au avut loc într-un context general și ca urmare a politicilor realizate de Federația Rusă în această regiune, fapt care a fost consemnat în hotărârea CtEDO.

Evenimentul științific a fost organizat de Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Științe Socioumane și Asistență Socială, Laboratorul de Istorie Culturală, în cooperare cu Institutul de Istorie, MECC și Asociația PromoLEX.

Distribuie acest articol