Studenții USARB au fost premiați de ADR Nord

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a premiat studenții USARB pentru idei originale, generate în cadrul primului hackathon din nordul Moldovei, eveniment la care au participat și reprezentanți ai autorităților centrale și ai Primăriei municipiului Bălți, organizat în data de 19 februarie, în cadrul evenimentului online „Remix the City Hackathon”:

Locul I:

  • Grigore Potlog, student al Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului, anul III;
  • Virginia Guțu, Facultatea de Litere, anul III.

Locul II:

  • Veaceslav Șarohvost, Facultatea de Științe Reale și Economice ale Mediului, anul III.

Locul III:

  • Adriana Grosu, studentă, Facultatea de Litere, anul III.

La eveniment au participat elevi și studenți de la mai multe instituții de învățământ din municipiul Bălți, între care Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Colegiul Politehnic și Colegiul Tehnic Feroviar, au discutat despre un șir de aspecte privind revitalizarea urbană și au identificat idei și soluții pentru idustriile creative din Regiunea de Dezvoltare Nord. Totodată, experți Smart City le-au prezentat studenților studii de caz, au desfășurat sesiuni de mentorat și au lucrat în echipe. Hackathonul a fost moderat de către Viorica Cerbușca, director executiv al Centrului „Artcor”.

Colaboratorii Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Valentina Prițcan, dr., conf. univ.,  Victoria Postolachi, dr., conf. univ., Natalia Branașco, dr., conf. univ., Eugenia Foca, lector univ., au participat la eveniment și s-au implicat în evaluarea ideilor generate pentru industria creativă.

Soluțiile și ideile generate în cadrul hackathonului au fost prezentate în cadrul unei sesiuni. Cele mai bune echipe au fost invitate în Yep! Pre-accecelerator, ulterior având șansa să primească un grant pentru dezvoltarea ideii și participarea în cadrul a două start-up-uri din Europa.

Evenimentul online „Remix the City Hackathon” a fost organizat de ADR Nord în parteneriat cu YEP Moldova, Centrul de dezvoltare a industriilor creative „Artcor” și USARB în cadrul proiectului „Industrii Creative pentru Noile Economii Urbane în Regiunea Dunării” (CINEMA), cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. Bugetul total al proiectului se cifrează la 3 milioane de euro, din care 100.000 de euro (cca 2,09 milioane de lei) constituie bugetul planificat pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (50 de mii de euro – prin intermediul ADR Nord și 50 de mii de euro – prin intermediul Primăriei municipiului Bălți). Proiectul CINEMA urmărește să îmbunătățească condițiile inovatoare pentru industriile creative, economiile urbane și revitalizarea urbană în regiunea Dunării, să dezvolte capacități și să încurajeze cooperarea tuturor actorilor și părților interesate. În total, 22 de parteneri din șapte țări sunt implicați în implementarea proiectului, printre care ADR Nord și Primăria municipiului Bălți.

Pagina de Facebook a evenimentului „Remix the City Hackathon”

Distribuie acest articol