Programul conferințeiaici

CONFERINȚA ŞTIINŢIFICĂ A  STUDENȚILOR

INTERUNIVERSITARIA, EDIŢIA A XVII-a

În data de 23 aprilie 2021, în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) își va desfășura lucrările Conferința Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XVII-a.

Sunt invitaţi să participe studenţii de la ciclul I, studii superioare de licenţă și  studenţii de la ciclul II, studii superioare de masterat, din instituții de învățământ superior din țară și străinătate.

Materialele Conferinței, care corespund cerințelor, vor fi publicate. Articolele pot fi redactate în limbile: română, franceză, engleză, rusă, germană.

Programul va fi stabilit după înregistrarea temelor propuse de participanţi. Pentru a vă putea include în program, rugăm să completați Fișa de înregistrare.

Termen-limită pentru înregistrare și expediere a articolelor:  31 martie 2021.

Participanții vor expedia la Secția Știință a USARB variantă electronică a articolelor (conferinte.usarb@gmail.com) -până în data de 31 martie 2021

Normele de redactare a materialelor pot fi accesate aici.

Conferința îşi va desfăşura lucrările începând cu ora 11.00, on-line, aplicația Google Meet

Comitetul Organizatoric

 

Distribuie acest articol