În perioada 12-26 martie, 2021, masteranzii  specialităților economice  ale Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au participat  la o serie de lecții publice în domeniul managementului strategic și metodelor de evaluare a riscurilor în afaceri.

Lecțiile publice au fost organizate în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA,  și promovate de profesorii Svilen KUNEV, Universitatea Angel Kunev, Ruse, Bulgaria;  Irina KOSTADINOVA, Universitatea Angel Kunev, Ruse, Bulgaria;  Peter Džupka PhD, Universitatea Tehnică din Kosice, Slovacia.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: http://www.restart-eu.upb.ro/

 

ReSTART. Training Session 5: Academic Opportunities for Masters in Economics

Between March 12-26, 2021, the masters of economic specialties of Faculty of Real, Economic and Eviromental Sciences, Alecu Russo Balti State University, participated in a series of public lessons in the field of strategic management and business risk assessment methods.

Public lessons were organized within the RESTART Project (No. 585353-EPP-1-2017-1-EN-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, and promoted by professors Svilen KUNEV, Angel Kunev University, Ruse, Bulgaria, Irina KOSTADINOVA, Angel Kunev University, Ruse, Bulgaria, Peter Džupka PhD, Kosice Technical University, Slovakia.

More details about the project and other planned activities can be consulted on the project website: http://www.restart-eu.upb.ro/

Distribuie acest articol