Conferința „Consolidarea familiei – premisă fundamentală în promovarea drepturilor copilului”, Ediția a I-a

Primăria mun. Chișinău, Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, organizează în data de 14-15 mai 2021, Conferința științifico-practică cu participare internațională, online, dedicată Zilei Internaționale a Familiei.

Demersul științifico-practic al lucrărilor Conferinței se axează pe analiza dimensiunii consolidării familiei, având ca finalitate asigurarea protecției drepturilor copilului prin prisma  standardelor internaționale în domeniul protecției familiei și copilului.

Provocările şi schimbările în lumea contemporană solicită competențe de un nivel înalt şi o personalitate ușor adaptabilă la orice mediu, capabilă să promoveze inovația și ineditul în domeniul comunitar, psiho-social și educațional.

Mai multe detalii oferim aici

 

Distribuie acest articol