PBLMD – un proiect Erasmus+ de succes implementat de universitățile din RM

În data de 11 iunie 2021, a avut loc a reuniune virtuală de monitorizare a impactului proiectului Erasmus+ Erasmus+ Project 561884-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP ,,Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability/PBLMD”, organizată de Oficiul național Erasmus+, în parteneriat cu EACEA și echipele IÎS de implementare a acestuia.

Ședința virtuală a fost gestionată de către doamna Claudia MELINTE, coordonator al Oficiului național Erasmus+. Oficiul național Erasmus+ a fost reprezentat la ședință și de către Cristina GHERMAN, administrator și Olga GHILCA, ofițer pentru comunicare.

Proiectul PBLMD, nr. 561884-EPP-1-2015-1- DK-EPPKA2-CBHE-JP Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability, din cadrul programului european ERASMUS +  a fost lansat în data de 15 octombrie 2015 și a fost coordonat de către Romeo ȚURCAN, Profesor la Universitatea Aalborg, Danemarca.

Proiectul „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților – PBLMD”, fiind un proiect național de consolidare a capacităților, a avut ca scop îmbunătățirea calității metodologiilor de predare și învățare și a programelor de învățământ superior din Republica Moldova, sporirea relevanței acestora pentru piața forței de muncă și a grupurilor dezavantajate în societate.

Consorțiul proiectului a fost constituit din 6 universități din Republica Moldova: Universitatea Tehnică a Moldovei (coordonator național), Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi și Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și 4 universități din UE: Universitatea din Aalborg, Danemarca (coordonator de proiect), Universitatea din Gloucestershire, Marea Britanie; Universitatea Regală din Stockholm, Suedia și Universitatea din Siegen, Germania.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către:

  • Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale,, conf.univ, coordonator instituțional al proiectului PBLMD;
  • Ina ODINOKAIA,, conf.univ, șefa Catedrei de Drept, lider al programului de studii PBL din USARB;
  • Mariana SPATARI, dr., conf.univ, Catedra de Drept;
  • Ion DANOI, dr., conf.univ, Catedra de Drept.

Rectorul UTM, Prof. univ., dr. hab.Viorel BOSTAN a rostit un mesaj de salut, a scos în evidență semnificația proiectului, iar Larisa BUGAIAN, coordonator național, a prezentat sumarul activităților realizate de consorțiu, reiterând provocările conditionate de criza pandemică şi acțiunile realizate pentru a le depăși.

Romeo ȚURCAN, Profesor la Universitatea Aalborg, Danemarca, coordonator al proiectului PBLMD, a prezentat impactul proiectului, atentionand că lansarea în anul 2017, la șase universități din țară, a șase programe de studii reproiectate (parțial sau integral), în conformitate cu metoda Învățarea Bazată pe Probleme, a constituit rezultatul principal al proiectului PBLMD. În perioada implementării proiectului, un număr considerabil de cadre academice și studenți din universitățile din RM au beneficiat de mobilități la universitățile partenere din UE, susținute financiar printr-un strand special de mobilitate.

Partenerii proiectului au prezentat activitățile realizate de la finalizarea proiectului. Valentina PRIȚCAN, coordonator instituțional al proiectului PBLMD, a prezentat specificul implicării Universității în implementarea proiectului, contribuția și rezultatele obținute de USARB, diseminarea și impactul proiectului.

Ina ODINOKAIA, dr., conf.univ, șefa Catedrei de Drept, lider al programului de studii PBL din USARB a prezentat sustenabilitatea proiectului, impactul lui la nivel individual și asupra studenților. Studenții USARB, înmatriculați în anul 2017 la domeniul de formare profesională 313 Administraţie publică, specialitatea 313.1 Administraţie publică, ciclul I (studii superioare de licenţă), beneficiază de un plan de învățământ actualizat, ajustat la metodologia de predare PBL și de o componentă specială de mobilitate.

Mariana SPATARI, dr., conf.univ, Catedra de Drept,  a elucidat impactul proiectului asupra modului de organizare a proceselor de predare, învățare, evaluare în contextul metodologiei PBL.

În cadrul discuțiilor, participanții au menționat că factorii-cheie care au determinat succesul proiectului PBLMD au fost dorința, angajamentul și dedicația atât ale cadrelor didactice, cât și ale managementului superior al universităților partenere de a produce schimbare în abordarea procesului de predare-învățare, în contextul, cultura și metodele de predare, deschiderea reprezentanților mediului de afaceri pentru implicarea directă în modernizarea curriculumului, dar și nemijlocit în procesul de predare-învățare bazat pe problemele reale.

Proiectul PBLMD a avut ca scop îmbunătățirea calității programelor și metodologiilor de predare pentru învățământul superior din Republica Moldova, sporind relevanța acestora pentru piața forței de muncă și grupurile dezavantajate din societate. PBLMD este un proiect de consolidare a capacităților, care se concentrează pe reforma curriculară și modernizarea învățământului superior din Republica Moldova în conformitate cu principiile procesului Bologna.

Mai multe detalii despre proiectul PBLMD găsiți la: http://www.pblmd.aau.dk/ 

și pagina PBLMD USARB http://www.usarb.md/pblmd/

Distribuie acest articol