Realizarea seminarelor de informare ,,Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”

În perioada 9-10 iunie studenții și reprezentanții comunității academice a USARB au participat la seminarele ,,Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”, din cadrul proiectului Nr. 610667-PPE-1-2019-1-MDEPPJMO-PROIECT: Promovarea Integrării Europene a Republicii Moldova, cu accent pe sectorul agricol, finanțat cu sprijinul UE. S-au elucidat politicile UE, oportunitățile oferite de UE, investițiile în dezvoltare rurală. Seminarele au fost organizate, ținând cont de insuficiența activităților de înțelegere, informare și suport pentru participanții interesați în politicile UE față de Moldova, cu accent pe aspectele de agricultură și dezvoltare rurală.

 Seminarele au fost axate pe realizarea următoarelor obiective:

–          Promovarea și consolidarea înțelegerii și conștientizării studenților, cercetătorilor din zonele rurale și locale cu privire la Politica Europeană de Vecinătate și Parteneriatul Estic, Acordul de Asociere UE- Republica  Moldova, cu accent pe politicile de agricultură și dezvoltare rurală ;

–          Informarea și sensibilizarea reprezentanților asociațiilor studențești, tinerilor, tinerilor lideri, organizațiilor neguvernamentale la nivel regional și local cu privire la  Politica Europeană de Vecinătate și Parteneriatul Estic pentru dezvoltarea țării și promovarea implicării acestora în dialogul de politici în comunitățile lor locale.

Agenda evenimentului o găsiți aici.

Pentru mai multe detalii despre proiect Nr. 610667-PPE-1-2019-1-MDEPPJMO-PROIECT: Promovarea Integrării Europene a Republicii Moldova, cu accent pe sectorul agricol, vă rugăm să vizitați site-ul web: https://euagro-project.eu/ 

Distribuie acest articol