Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi deține locul III la nivel de țară în clasamentul repozitoriilor instituționale

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB) deține locul III la nivel de țară în prestigiosul clasament al repozitoriilor instituționale RANKING WEB OF REPOSITORIES – TRANSPARENT RANKING: Institutional Repositories by Google Scholar

http://repositories.webometrics.info/en/node/32

Ierarhizarea din ediția a 11-a din mai 2021 a Transparent Ranking: Institutional Repositories by Google Scholar,  denotă că USARB deține 3490 (înregistrări GS). Întâietatea în clasament per țară o deține repozitoriul instituțional al UTM cu 9 460 înregistrări GS, urmat de  repozitoriul instituțional al USMF cu 8 750 înregistrări.

Repozitoriul Instituţional Open Research Archive (ORA) USARB este o arhivă electronică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, cu acces deschis, ce conţine articole, cărţi (monografii, studii, materiale ale conferinţelor, publicaţii didactice, lucrări de referinţă), materiale multimedia, publicaţii seriale ş.a., semnate de cadrele didactice şi bibliotecarii USARB.
Documentele prezentate în ORA USARB sunt indexate în Google Scholar, ZENODO, OpenAire, DataCite și incluse automat în profilul cercetătorului, fiind vizibile în Web of Science, Scopus, Publish or Perich.

RI ORA USARB este inclusă în modulele BASEDuraSpaceOpenDOAR și Registry of Repository Access Open (ROAR), Politica – în ROARMAP, ceea ce contribuie la sporirea vizibilităţii şi creşterea ratingului USARB în clasamentele internaţionale.

Scopul acestui clasament este să sprijine inițiativele de Acces Deschis și, prin urmare, accesul gratuit la publicațiile științifice în formă electronică și la alte materiale academice. Indicatorii web sunt folosiți aici pentru a măsura vizibilitatea globală și impactul repozitoriilor științifice. Clasamentul intenționează să motiveze atât instituțiile, cât și savanții să aibă o prezență web care să reflecte cu exactitate activitățile lor. Dacă performanța web a unei instituții este sub poziția preconizată, în funcție de excelența lor academică, autoritățile instituției ar trebui să își reconsidere politica web, promovând creșteri substanțiale ale volumului și calității publicațiilor electronice. 

Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor asigură beneficii sociale și economice semnificative și face parte din angajamentul Guvernului Republicii Moldova privind transparența și datele deschise. Pentru a deveni o economie mai competitivă, bazată pe cunoaștere, Republica Moldova trebuie să amelioreze nu doar producția de cunoștințe, ci și diseminarea și partajarea rezultatelor științifice ale cercetării finanțate din fonduri publice. Pentru comunitatea academică era digitală oferă o varietate de oportunități privind diseminarea electronică a rezultatelor cercetării, una dintre acestea fiind Accesul Deschis.

USARB recunoaște și își asumă angajamentul de a oferi accesul online nerestricționat la cunoștințe, aderă la principiile Accesului Deschis promovate de inițiativele și declarațiile internaționale și europene, cum ar fi: Inițiativa Accesului Deschis de la Budapesta (2002); Declarația de la Bethesda privind Accesul Deschis la Publicații (2003); Declarația de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoștințe în domeniul Științei și Științelor Umanitare (2003); Declarația IFLA privind accesul deschis la literatura științifică și documentația de cercetare (2003), Recomandările UE privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora (2012); Principii directoare privind accesul deschis la publicațiile științifice și accesul deschis la datele cercetării în Programul Orizont 2020 (2017) etc.

Distribuie acest articol