Titlul onorific de „Doctor Honoris Causa” al USARB conferit istoricului

Anatol Petrencu

Astăzi, 23 iunie 2021, Senatul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălții i-a conferit domnului profesor universitar, doctor habilitat în științe istorice Anatol Petrencu titlul onorific „Doctor Honoris Causa” pentru aportul substanțial la promovarea științei istorice, a valorilor naționale în spațiul românesc și în cel internațional.

Ședința a fost deschisă de Rectorul USARB, dna dr., conf. univ. Natalia Gașițoi, care  a menționat cele mai esențiale contribuții ale dlui profesor Anatol Pentrencu: aportul adus la dezvoltarea semnificativă a științei istorice la nivel național și internațional prin realizarea lucrărilor științifice de excelență și prin identificarea şi avansarea adevărului despre trecutul şi prezentul Basarabiei; susținerea plenară a procesului de democratizare a Republicii Moldova, de revenire la valorile naționale și introducerea cursului de Istoria Românilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova; Inițierea și realizarea Programului de stat Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953, direcția strategică 18.06 Patrimoniu național și dezvoltare a societății, cu participarea profesorilor și studenților de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Aportul personal adus la pregătirea cadrelor de înaltă calificare pentru ştiinţa istorică, inclusiv pentru USARB.

Laudatio pentru dl Anatol Pentrencu a fost rostit de prim-prorectorul pentru activitatea didactică dr., conf. univ., Lidia Pădureac. Au fost puse în evidență realizările incontestabile ale dlui Anatol Petrencu pe dimensiunile activității științifice, didactice, manageriale și civice.

Buna organizare și desfășurare a ședinței a fost asigurată de Secția Știință ghidată de dna Valentina Prițcan, prorector pentru activitate științifică și relații internaționale.

La eveniment a participat Excelența Sa, Consulul General al României la Bălți, Petrișor Dumitrescu, care a menționat paginile dureroase din istoria românilor și a adus mulțumiri dlui profesor Anatol Petrencu pentru contribuțiile științifice inedite, profunzimea cercetării, verticalitatea, devotamentul față de valorile naționale.

Realizările științifice și didactice ale istoricului Anatol Petrencu au fost menționate de:  Teo-Teodor Marșalcovschi, dr., conf.univ., Catedra de științe socioumane și asistență socială; Nicolae Leahu, șeful Catedrei de literatură română și universală; Valeriu Capcelea, dr. hab., șeful Secției Nord a Academiei de Științe a Moldovei; Ion Negrei, cercetător științific, Institutul de Istorie; Mariana Mihalevschi, directorul Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți; Ion Xenofontov, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova.

Distribuie acest articol