Inaugurarea Centrului American și a Centrului SAFE Media Space în USARB

În data de 24 iunie 2021, Atașatul Cultural al Ambasadei SUA Brian Asmus a participat la ceremonia de inaugurare a Centrului American din cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, fiind însoțit de Victoria Ghelbet și Tamara Țurcan, reprezentante ale Ambasadei.

La ceremonia de inaugurare a participat prim-prorectorul pentru activitatea didactică, Lidia Pădureac, dr., conf. univ., prorectorul pentru activitate științifică și relații internaționale, dr., conf. univ., Valentina Prițcan, decanul Facultății de Litere, dr., conf. univ. Lilia Trinca, șefa Catedrei de filologie engleză și germană, dr. Viorica Cebotaroș, doamna Dina Puiu, coordonator de proiect, membrii echipei de implementare a proiectului, doamnele Silvia Bogdan, Ludmila Raciula, Ana Muntean, studenți.

Centrul American din USARB va oferi servicii axate pe îmbunătățirea nivelului de limbă engleza a studentilor, dar și noi posibilități de dezvoltare profesională pentru profesori. Centrul va deveni un mai bun spațiu de promovare a valorilor, culturii și tradițiilor americane.

În rezultatul implementării proiectelor finanțate de Ambasada SUA a fost inaugurat și Centrul SAFE Media Space (aula 404), administrator Silvia Bogdan. Ambele centre sunt amenajate cu mobilier nou si dotate cu echipament modern, literatură de profil (laptopuri, printer, internet wi-fi), datorită granturilor oferite de Ambasada SUA.

Distribuie acest articol