Mobilitatea internațională a personalului administrativ din Spania în USARB

În perioada 21-25 iunie 2021, domnul Roberto Rodríguez Martínez, angajat al Universității Coruna din Spania, a realizat stagiul de mobilitate academică internațională la Departamentul de Relații Internaționale al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Mobilitatea academică a domnului Roberto Rodríguez Martínez a vizat conlucrarea cu doamna Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, în vederea explorării experienței de internaționalizare a USARB și diversificării cooperării cu Universitatea Coruna din Spania. Domnul Roberto Rodríguez Martínez a explorat campus-ul universitar, a avut mai multe întâlniri cu angajații USARB, a participat la evenimentele derulate în USARB în perioada stagiului de mobilitate.

La finalul mobilității academice, doamna Rector Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., a avut o întrevedere cu domnul Roberto Rodríguez Martínez, în cadrul căreia s-au punctat experiențele acumulate.

Principalele obiective de internaţionalizare a USARB în ultimii 10 ani au fost focalizate pe promovarea dialogului intercultural şi armonizarea standardelor academice şi ştiinţifice cu cele ale universităţilor partenere din UE, aderarea la programe europene de schimb academic, mobilități internaționale de credit și consolidare a capacităților universității.

Distribuie acest articol