Șef de promoție – 2021!

A devenit deja o tradiție (începând cu anul 1996) ca Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți să-și nominalizeze, la sfârșit de an academic, câte un student absolvent de la fiecare facultate, cu cele mai înalte performanțe academice și remarcat prin activitate extracurriculară și științifică, conferindu-i titlul Șef de promoție.
Titlul Șef de promoție – 2021, a fost conferit următorilor absolvenți:
1.    COLIBĂ Beatricie  – Facultatea de Litere.
2.    MIHAI Valentin – Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului.
3.    TAMBUR Valeria – Facultatea de Drept și Științe Sociale.
4.    MELNIC Mihaela – Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.
La eveniment au participat studenți, absolvenți, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, parteneri și prieteni apropiați Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Distribuie acest articol