Felicitări cadrelor didactice ale USARB pentru conferirea titlului  științifico–didactic de conferențiar universitar

În ședința solemnă de astăzi, 8 iulie 2021, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Natalia GAȘIȚOI, a adresat felicitări pentru performanța profesională și a înmânat Atestatele de conferențiar universitar angajaților USARB, după cum urmează:  

Nr. d/o  Prenume/Nume Decizia ANACEC Titlul de conferențiar universitar în:
1.   Veronica GARBUZ nr. 9 din 26/02/2021 04 BUSINESS, ADMINISTRARE ŞI DREPT / 041 Ştiinţe economice
2.  Daniela CAZACU nr. 10 din 27/04/2021 03 ŞTIINŢE SOCIALE, JURNALISM ȘI RELAȚII PUBLICE / 031 Științe sociale și comportamentale
3.  Alina SUSLENCO nr. 10 din 27/04/2021 04 BUSINESS, ADMINISTRARE ŞI DREPT / 041 Ştiinţe economice
4.  Oxana CHIRA nr. 10 din 27/04/2021 02 ARTE ȘI ŞTIINȚE UMANISTE / 023 Filologie
5. Victoria POSTOLACHE nr. 10 din 27/04/2021 04 BUSINESS, ADMINISTRARE ŞI DREPT / 041 Ştiinţe economice
6.  Natalia BRANAŞCO nr. 10 din 27/04/2021 04 BUSINESS, ADMINISTRARE ŞI DREPT / 041 Ştiinţe economice

Doamna Rector Natalia GAȘIȚOI a adresat felicitări și mesaje de gratitudine noilor deținători ai titlului științifico–didactic de conferențiar universitar, a scos în evidență relevanța creșterii profesionale, semnificația implicării cadrelor didactice în consolidarea calității proceselor universitare, experiența de aplicare a Regulamentului de conferire a titlurilor științifico – didactice în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi ș.a.

Deținătorii titlului  științifico–didactic de conferențiar universitar au adus mulțumiri administrației și Secției Știință a USARB pentru suportul constant în evoluția personală și profesională.

Distribuie acest articol