AVIZ! Funcții didactice și științifico-didactice vacante

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

anunţă concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante:

Conferențiar universitar la Catedra de:

Filologie engleză și germană – 1 (limba engleză); 1 (limba germană)

Științe economice – 1 (științe economice)

Științe ale educației – 3 (pedagogie generală și aplicată)

Arte și educație artistică – 1

Drept – 1 (Drept)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Lector universitar la Catedra de:

Filologie engleză și germană – 1 (limba germană)

Științe economice – 1 (științe economice)

Științe ale educației – 1 (pedagogie generală și aplicată)

Socioumane și asistență socială – 1 (științe istorice)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Asistent universitar la Catedra de:

Limba română și filologie romanică – 1 (limba spaniolă); 2 (limba franceză )

Literatura română și universală – 1

Filologie engleză și germană – 8 (limba engleză); 1 (limba germană)

Slavistică – 1

Matematică și informatică – 1 (matematică); 3 (informatică)

Științe economice – 3 (științe economice)

Științe ale educației – 4 (pedagogie generală și aplicată); 1 (educație fizică)

Psihologie – 1 (psihologie)

Arte și educație artistică – 1

Drept – 4

Socioumane și asistență socială – 1 (filozofie); 1 (asistență socială)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

12 iulie – 10 august (inclusiv) 2021: depunerea dosarelor;

11 august – 19 august 2021: examinarea dosarelor

20 august – 25 august (inclusiv) 2021, începând cu ora 09.00: organizarea prezentării publice a candidaților în sala 224, corpul II USARB, după cum urmează:

20 august – Facultatea de Litere;

23 august – Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului;

24 august – Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte;

25 august – Facultatea de Drept și Științe Sociale.

26 august 2021 – validarea rezultatelor concursului în ședința Senatului USARB.

Dosarele pot fi depuse la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul administrativ, Serviciul Resurse umane.

Procedura de concurs poate fi consultată accesând link-ul: https://usarb.md/wp-content/uploads/2021/07/Regulament_ocuparea-functiilor-didactice_stiintifico-didactice_USARB.pdf

Distribuie acest articol