ReSTART: Focus Group Session nr.4

În data de 17 septembrie 2021, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, a fost organizată a patra sesiune de interacțiune a masteranzilor de la specialitățile economice, profesorii și antreprenorii implicați în realizarea proiectului.

În cadrul ședinței on-line a fost prezentat proiectul RESTART și realizările din acest proiect. Masteranzii din anul I de studii au fost familiarizați cu modulele de cursuri elaborate în cadrul proiectului, activitățile din proiect și bunele practici ale universităților europene, partenere ale proiectului în domeniul educației digitale.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: http://www.restart-eu.upb.ro/

On September 17, 2021, at the Faculty of Real, Economic and Environmental Sciences of Alecu Russo Balti State University, within the RESTART Project (no. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE -JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, was organized the fourth session of interaction of master students from economic specialties, teachers and entrepreneurs involved in the project.

 The RESTART project and the achievements of this project were presented during the online meeting. The first-year master’s students were acquainted with the course modules developed within the project, the project activities and the good practices in the field of digital education of the European universities, partners of the project.

More details about the ReSTART project as well as the planned activities can be found on the official website of the project: http://www.restart-eu.upb.ro/

Distribuie acest articol