5 octombrie, Ziua mondială a Educației! Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Ministerul Educației și Cercetării a decernat Diploma de Onoare dnei Lilia TRINCA, doctor în filologie, conferențiar universitar, Decanul Facultății de Litere, și dnei Maria PERETEATCU, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, în semn de înaltă recunoștință și apreciere a activității prodigioase în domeniul învățământului, și cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ.

Sincere felicitări, inspirație, realizări frumoase și noi performanțe în activitatea didactică, mult stimate Doamne!

Distribuie acest articol