Seminarul de totalizare a practicii de specialitate cu grupele academice: PF21M, SA21M promoția 2021-2022

La data de 17.12.2021 de către Catedra de Științe Socioumane și Asistență Socială a fost organizat: Seminarul de totalizare a practicii de specialitate cu grupele academice: PF21M, SA21M promoția 2021-2022:

Practica de specialitate a fost organizată şi promovată conform regulilor şi procedurilor stabilite şi aprobate de către catedra de profil.

Practica de specialitate a fost promovată pe parcursul a cinci saptămâni. Locurile de paractică au fost instituţiile şi organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, în care activează Asistentul social conform programului de studii și specializărilor studenților. Selecţia acestora a fost preferenţială, în funcţie de interesul de cercetare științifică la teza de master şi locul de trai.   

Instituţiile selectate pentru promovarea practicii de specialitate, în general, au prezentat condiţii prielnice şi personal calificat, necesar pentru desfăşurarea cu succes a practicii de specialitate. 

Instructajul preventiv al studenţilor a fost promovat pe 16 octombrie în format on-line pe platforma Google-Meet de către metodistul practicii de specialitate – asist. univ., Crudu C. În cadrul instructajului au fost prezentate: obiectivele practicii de specialitate; responsabilităţile studentului practicant; conţinutul însărcinărilor pentru realizare; lista documentaţiei pentru raport; termenii de prezentare a documentaţiei; şi modalităţile de promovare a consultaţiilor cu referinţă la practica de specialitate; evaluarea practicii.

Conţinutul practicii s-a axat pe câteva direcţii importante de activitate: cunoaşterea iniţială cu instituţia, organizaţia şi serviciile oferite de aceasta, regulamentul în baza căruia activează instituţia; elaborarea şi realizarea dosarelor de caz; activitatea de cercetare în cadrul instituţiei, organizaţiei; etc.

Disciplina studenţilor pe parcursul practicii a fost bună, nu au fost cazuri de neprezentare la practică şi de neândeplinire a însărcinărilor, plângeri de la locurile de practică nu au fost sesizate.

Metodiştiide la bazele de practică și de la USARB au realizat activităţi de monitorizare şi supervizare, au acordat consultaţii la telefon și online conform solicitarilor studenţilor.

La finele practicii, studentul a prezentat metodistului de specialitate portofoliu care a inclus: agenda practicii de specialitate (care cuprindea activităţile desfăşurate de practicant pe durata derulării stagiului de practică cu evidenţierea competenţelor dobândite);.

Metodistul de specialitate a examinat portofoliul şi caracteristica, apoi a apreciat practica.

Notarea studenţilor a fost făcută în baza formulei: Nfinală= C+P+S, unde:

C – reprezintă nota din caracteristica oferită de AS şi semnată de managerul instituţiei;

P- nota oferită de metodiştii în baza portofoliului evaluat;

S – nota obţinută la susţinerea publică a raportului în cadrul seminarului de totalizare a practicii.

Seminarul de totalizare a rezultatelor practicii de specialitate a fost promovată pe 17.12.2021, cu prezența fizică în aula 558, la care au participat: coordonatorul practicii pe USARB Andrei  Rotaru, coordonator de practică, dr. conf. univ., Gheorghe Neagu şi metodistul practicii de specialitate, Cristina Crudu.

 În cadrul conferinţei de totalizare studenţii au vorbit despre impactul practicii asupra formării profesionale, succesele realizate, greutăţile întâlnite, propuneri pe viitor. Studenţii au elaborat şi au realizat prezentări Power Point,  în care au reflectat activitatea lor în cadrul practicii de specialitate în diverse domeni sociale actuale.

O prezentare deosebită a raportului practicii de specialitate a fost făcută de către următorii studenți: Nedelcu Vatiana PF21M; Nichifor Valeria PF21M; Vacari Ana PF21M; Crudu Ion SA21M; Pociumban Elena SA21M; Țăruș Viorica SA21M; Polisciuc CristinaSA21M.

Constatăm ca, grație eforturilor și acțiunilor sistematice a Catedrei de SȘAS, nivelul de manifestare a studenților la Ciclul II pe parcursul stagiului practicii de specialitate precum și portofoliile, raporturile, PPT-urile, prezentările în cadrul Conferinței de totalizare  au fost la un nivel foarte înalt prezentat cu abilități profesionale impunătoare.

Distribuie acest articol