Conferința științifico-practică ABORDAREA TEORETICO-PRACTICĂ A FENOMENULUI VIOLENŢEI  ÎN FAMILIE  DIN REPUBLICA MOLDOVA.

În data de 10 decembrie 2021 în format online, Catedra de științe socioumane și asistență social a Facultății de Drept și Științe Sociale a organizat Conferința științifico-practică ABORDAREA TEORETICO-PRACTICĂ A FENOMENULUI VIOLENŢEI  ÎN FAMILIE  DIN REPUBLICA MOLDOVA.

Lucrările  Conferinței a demarat cu un cuvânt de salut, rostit de doamna Veronica Munteanu, șef. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Familiei din mun. Bălți,  care a salutat participanții, relifând actualitatea și stingența fenomenului abordat în cadrul acestui eveniment, fiind la a IV-a ediție, organizat pentru studenții de la specialitatea: Asistență Socială.

Moderatorii conferinței: Tatiana  GRIBINCEA, dr. conf. univ., USPEE ”Constanin Stere”, Șef, Catedra Relații Internaționale și Științe Socio Umane  și Cristina CRUDU asist. univ.,   USARB,   Catedra de științe socioumane și asistență socială au dezbătut diverse subiecte și dileme etice cu participanții practicieni cât și studenții de la Ciclul I și II în cadrul celor 20 de comunicări prezentate.

O experiență profesională de valoare a fost relatată de către:

  • Rodica TATARU – Procuror în Procuratura mun. Bălți, „Egalitatea în drepturi ale victimelor violenței în familie – studii de caz”;
  • Gheorghe DRAGAN Șef adjunct secție, Șef al Serviciului Interacțiune comunitară a secției Securitate Publică al IP Bălți, „Intervenția poliției în vederea prevenirii și combaterii cazurilor de violență în familie”;
  • Crizantema CARAIMAN, specialist pentru problemele familiei și copilului în situație de risc în cadrul DGASPF, Bălți, ,,Servicii sociale oferite familiilor defavorizate supuse violenței în familie – cazul mun. Bălți”;
  • Snejana BORȘEVSCHI – PSIHOLOG la Centrul de criză familială ,,Sotis, „Statistica pe cazuri de violență, asitate în cadrul IP Centrului de criză familială ,,Sotis” din mun. Bălți”;
  • Viorica ȚĂRUȘ – Șef al serviciulul social în cadrul Centrului de plasament temporar pentru persoanele cu dizabilități adulte din Bălți, „Caracteristica fenomenului violenței față de persoanele cu dizabilități”;
  • Andrei ODAGIUjurist în cadrul Centrului de asistență și consiliere pentru agrsorii familiali, din or. Drochia, „Servicii sociale destinate agresorilor familiali”;
  • Roman BABĂRĂ – psiholog la Centrul de plasament temporar al copiilor în situație de risc DRUMUL SPRE CASĂ, „Specificul violenței asupra copilului în familia contemporană ”;
  • Ruslan GRIGORAȘ – asist., univ., USARB Violența în familie prin prisma dreptului penal”.

Mulțumim enorm tuturor participanților pentru prezență și implicarea activă în activitatea de dezvoltare profesională și științifică a studeților de la specialitatea Asistență Socială.

Distribuie acest articol