ZIUA CULTURII NAȚIONALE ȘI A POETULUI NAȚIONAL MIHAI EMINESCU LA FACULTATEA DE LITERE A UNIVERSITĂȚII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BALTI

Într-un demers firesc de căutare a unor fire care să îi unească pe toți romanii, atât din cele două state românești, cât și de peste tot din întreaga lume, a fost  adoptat proiectul de lege prin care 15 ianuarie, ziua de naştere a poetului național al tuturor românilor, Mihai Eminescu, a devenit Ziua Culturii Naţionale.

Cu acest prilej Facultatea de Litere din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Balti a organizat o activitate extrem de emoționantă, de o înaltă ținută academică.

În deschiderea evenimentului, decanul Facultății de Litere a rostit o alocutiune vibrantă, prin care a reliefat valoarea și importanța operei eminesciene pentru întreg neamul românesc.

Mihai Eminescu, „omul întreg al culturii româneşti”, trezeşte mereu curiozitatea şi admiraţia cititorilor, dar şi dorinţa lor de a se exprima asupra creaţiei lui sau a felului cum este ea receptată şi ce ecouri provoacă în mintea şi în sufletul fiinţelor umane. Un rod al unei receptări specifice a creaţiei eminesciene au fost cele două comunicări științifice, ținute de studentele Beatrice Colibă (gr. DU11M, ciclul II, Master) – Concepția despre poezie a lui Mihai Eminescu –  și Virginia Guțu (gr. RE41Z) – Interpretarea poeziei Confesiune” de Mihai Eminescu. Aceste exegeze pe marginea operei eminesciene au constituit tentative hermeneutice, ce au riscat să anunțe promisiunea unei viziuni noi pe un subiect caracterizat prin supra-sațietate interpretativă, sfidând în așa fel condescendența apriorică care planează: cum ar mai fi posibil să se imagineze ceva nou, din moment ce totul a fost deja spus?

Activitatea a continuat cu un recital de poezie, tradusă în toate limbile studiate în cadrul Facultatii de Litere, care a evidențiat actualitatea și perenitatea operei eminesciene, atât pentru viața cotidiană, cât și pentru spiritul și conștiinta națională.

În cadrul  manifestării au fost acordate Diplome de Merit pentru performanțe academice și rezultate științifice deosebite celor mai merituoși studenți ai Facultății de Litere: Guțu Virginia (RE41Z), Popa Maria (RE21Z), Parcalaba Ecaterina (SE42Z), Floreac Maria (UR21Z), Rotari Iana (ES43Z), Grosu Adriana (EG44Z), Lefter Marina (EGT45Z), Russu Svetlana (FET31Z), Cucereavîi Daniela (GET36Z), Eriomenco Dmitri (JR31Z).

 Sincere felicitări, dragi studenți ai Facultății de Litere a USARB!

Distribuie acest articol