Întrevederea administrației USARB cu administrația UAIC

În data de 8 februarie 2022, administrația Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB) a avut o întrevedere cu administrația Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), în cadrul căreia s-au discutat mai multe subiecte derivate din acordul de colaborare și relațiile de parteneriat eficient, inclusiv programe comune de studii,  valorificarea oportunităților stațiunilor de cercetare științifică și practică studențească a UAIC.

Natalia GAȘIȚOI, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a salutat oaspeții USARB, punctând beneficiile parteneriatului eficient cu UAIC, relevanța întrevederii pentru facilitarea inițierii noilor programe de studii.

Florin BRÎNZĂ, Prorector pentru programe de masterat, studii doctorale, managementul calităţii și Extensiunile UAIC, a scos în evidență relevanța accesului la infrastructurile de cercetare a UAIC și eficiența parteneriatului interinstitutional.

Valentina PRIȚCAN, Prorector pentru activitate științifică și relații internaționale, a remarcat că relațiile internaționale ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi cu Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași au condiționat mai multe reușite frumoase în timp, pe dimensiunea academică, sectorul de cercetare științifică și domeniul de formare continuă. 

Managerii și reprezentanții personalului administrativ din UAIC au lucrat în echipe pe domenii de interes academic și științific la Facultatea de științe reale, economice şi ale mediului și Facultatea de ştiințe ale educației, psihologie şi arte, au vizitat orășelul studențesc, Biblioteca Științifică și Laboratoarele de cercetare ale USARB.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din laşi pune la dispoziția personalului didactic şi de cercetare de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți infrastructura şi facilitățile pentru cercetare din laboratoarele, bazele și centrele proprii, experiența și competențele existente în managementul diverselor tipuri de proiecte de cercetare științifică, în scopul derulării unor programe și proiecte comune de cercetare.

Distribuie acest articol