Semnarea acordului de colaborare USARB-AIR

În data de 8 februarie 2022, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB), reprezentată de doamna Rector Natalia GAȘIȚOI, a semnat un acord de colaborare cu Asociația Obștească ,,Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova”, reprezentată de domnul Preşedinte Executiv Daniel-Vasile NUȚIU..

Părţile contractante sunt de acord să colaboreze în următoarele domenii:

 • pregătirea şi formarea profesională continuă în cadrul USARB a specialiștilor, conform necesităţilor actuale ale companiilor membre ale AIR;
 • efectuarea de către USARB a cercetărilor aplicative cu transferul de bune practici, conform necesităţilor companiilor existente şi a perspectivei de creare a noilor companii cu suportul AIR;
 • promovarea unui dialog constructiv între profesori, studenți și reprezentanții companiilor membri AIR în domeniile de interes reciproc (pregătirea profesională, stagii de practică şi formarae continuă a specialiștilor, cercetări aplicative în interesul companiilor, angajarea absolvenţilor în companiile membre ale AIR etc.)
 • dezvoltarea și implementarea de proiecte comune prin care se va asigura modernizarea programelor de învățământ, astfel încât absolvenții să dispună de un înalt grad de competență și de aptitudini căutate și transferabile, care să le permită să se adapteze la evoluția rapidă a pieței forței de muncă.

Colaborarea se va realiza în următoarele forme:

 • întruniri periodice între reprezentanții companiilor membre AIR și profesorii USARB în scopul analizării şi rezolvării problemelor referitoare la aplicarea prevederilor prezentului acord;
 • schimb de documente, publicații și materiale cu caracter informativ în domenii de interes reciproc;
 • dezvoltarea de proiecte și activități comune de instruire și informare a profesorilor și studenților;
 • organizarea vizitelor de informare și familiarizare pentru profesori și studenţi în cadrul companiilor membre ale AIR;
 • organizarea în comun a evenimentelor publice, precum: târguri de prezentare a locurilor de muncă și de stagiere, mese rotunde, întâlniri cu studenții pentru prezentarea specificului funcţionării companiilor membre AIR, cerinţelele faţă de cunoştinţele şi competenţele necesare pentru angajare, perspectivele dezvoltării unei cariere de succes;
 • crearea premiselor de angajare a absolvenților în câmpul muncii;
 • informarea studenților cu privire la oportunitățile de efectuare a stagiilor de practică, angajare în câmpul muncii și dezvoltare profesională și personală, inclusiv cu suportul companiilor membre ale AIR;
 • coordonarea planurilor/ programelor de studii și a stagiilor de practică cu AIR- RM, ţinându-se cont de necesitățile şi perspectiva dezvoltării companiilor membre AIR.

Pentru a realiza scopurile enunţate, părţile au desemnare în calitate de persoane responsabile din partea USARB: Valentina PRIȚCAN, Prorector pentru activitate științifică și relații internaționale şi din partea AIR: Epure Olga, Coordonator proiecte.

Distribuie acest articol