CONFERINȚA ŞTIINŢIFICĂ A  STUDENȚILOR

INTERUNIVERSITARIA, EDIŢIA A XVIII-a

Programul aici

În data de 15 aprilie 2022, în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) își va desfășura lucrările Conferința Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XVIII-a.

Sunt invitaţi să participe studenţii de la ciclul I, studii superioare de licenţă și  studenţii de la ciclul II, studii superioare de masterat, din instituții de învățământ superior din țară și străinătate.

Materialele Conferinței, care corespund cerințelor, vor fi publicate. Articolele pot fi redactate în limbile: română, franceză, engleză, rusă, germană.

Programul va fi stabilit după înregistrarea temelor propuse de participanţi. Pentru a vă include în program, rugăm să completați FIȘA DE ÎNREGISTRARE.

Termen-limită pentru înregistrare și expediere a articolelor:  31 martie 2022.

Participanții vor expedia la Secția Știință a USARB variantă electronică a articolelor (conferinte.usarb@gmail.com) -până în data de 31 martie 2022

Normele de redactare a materialelor pot fi accesate AICI.

Conferința îşi va desfăşura lucrările începând cu ora 09.30

Comitetul Organizatoric

 

Distribuie acest articol