Cadrele didactice de la USARB – participanți activi în cadrul

Conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” (ediția a V-a)

În data de 22 februarie 2022, profesorii de la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo din Bălți” au participat la Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, organizată de Academia de Științe a Moldovei, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice TABOR (Iași, România), Institutul de Etnologie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Lvov), Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (Buzău, România).

Manifestarea științifică a fost desfășurată în contextul Zilei Internaționale a Femeii din Domeniul Științei, fiind organizată în cadrul Programului de Stat „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii” (Universitatea de Stat din Moldova).

Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” reprezintă o platformă interactivă de schimb de experiențe privind bunele practici în conservarea și restaurarea patrimoniului material și imaterial în Republica Moldova și în alte țări. În cadrul secțiunilor conferinței s-a discutat despre patrimoniul istoric și educațional; patrimoniul etnologic; cultura memoriei și patrimoniul cultural în societatea post-totalitară: politici, practici și proiecte de valorificare științifică, într-o perspectivă interdisciplinară etc.

O inițiativă salutabilă a organizatorilor a fost constituirea unei secțiuni dedicate orașului Bălți: Orașul Bălți: istorie, memorie și patrimoniu, moderator dr. Ludmila D. COJOCARU. Profesorii și doctoranzii de la Universitatea de Stat,,Alecu Russo din Bălți” au fost prezențe active în cadrul acestei secțiuni, prezentând comunicări științifice pe subiecte variate:

Diana VRABIE, Bălțiul interbelic în reportajele românilor din Regat

Lidia PĂDUREAC, Politica stalinistă în orașul Bălți, RSS Moldovenească (1944–1947)

Ana MOLCOSEAN, Contextul vizitelor regale românești la Bălți în 1920 și 1935

Victor GRIGOR, Instituții de învățământ în Bălțiul interbelic: modalități de creare și consolidare a patrimoniului cultural.

Evenimentul a lansat conexiuni interdisciplinare necesare, constituind, în același timp, o platformă utilă pentru tinerii cercetători, în ideea verificării rezultatelor cercetărilor științifice.

Distribuie acest articol