Prezentarea proiectelor finale a managerilor din USARB, beneficiari ai programului „Leadership si management”, proiectul MHELM

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) este parte a consorțiului proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadershipul și Managementul în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei.

În data de 15.03.2022 a avut loc prezentarea lucrărilor finale a formabililor din USARB, instruiți în cadrul Programului Leadership și Management, oferit de proiectul MHELM „Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management (MHELM)”, numărul de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului Erasmus+.

În calitate de evaluatori au fost formatorii responsabili de Modulele incluse în programul Leadership și Management, Dna Larisa BUGAIAN, coordonator de proiect, Universitatea Tehnică a Moldovei, Dna Ala COTELINIC, Academia de Studii Economice din Moldova, Dna Angela NICULIȚĂ, Universitatea de Stat din Moldova. Sesiunea de prezentare a proiectelor finale a avut loc online.

Sesiunea de prezentare a proeictelor finale a demarat cu un cuvânt de salut adresat de către doamna manager general al proiectului, prof. univ. Larisa BUGAIAN. Doamna Valentina PRIȚCAN, coordonator instituțional al proiectului MHELM, a scos în evidență semnificația instituțională și națională a proiectului MHELM, menționând implicarea activă și responsabilă a echipei USARB:

 1. Lidia PĂDUREAC, Prim prorector pentru activitatea didactică;
 2. Lilia TRINCA, Decanul Facultății de litere;
 3. Ina CIOBANU, Decanul Facultății de Științe reale, economice și ale mediului;
 4. Oxana CHIRA, Șef Catedră, șefa Catedrei de Filologie engleză și germană;
 5. Carolina TCACI, Șefa Catedrei de Științe Economice;
 6. Ana BEJENARI, Contabil șef.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi a prezentat 2 proiecte instituționale, ca rezultat al beneficerii de Programul de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management” a fost elaborat în cadrul proiectului MHELM:

 1. Carte de vizită în mediul universitar USARB
 • Lidia PĂDUREAC, Prim prorector pentru activitatea didactică;
 • Lilia TRINCA, Decanul Facultății de litere;
 • Oxana CHIRA, Șef Catedră, șefa Catedrei de Filologie engleză și germană;
 1. Consolidarea sistemului informațional în USARB: Cămin și Cantina
 1. Ina CIOBANU, Decanul Facultății de Științe reale, economice și ale mediului;
 2. Carolina TCACI, Șefa Catedrei de Științe Economice;
 3. Ana BEJENARI, Contabil șef.

Programul de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management” a fost elaborat în cadrul proiectului MHELM finanțat cu suportul Uniunii Europene prin programul ERASMUS+, după cum urmează:

Domeniul de formare: Formare profesională continuă

Denumirea programului: „LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT”

Volumul total de ore / credite de studiu: 1200 ore / 40 credite

Baza admiterii: Diplomă de studii superioare de licență, Diplomă de studii superioare de master, Diplomă de studii superioare de doctorat

Limba de instruire: română

Forma de organizare: învățământ cu frecvență

USARB a fost parte a procesului de predare prin implicarea a două persoane:  coordonatorul instituțional al proiectului MHELM Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., și Tatiana ȘOVA, șefa Catedrei de științe ale educației, dr., conf. univ.

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului: http://mhelm.utm.md/

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM: https://usarb.md/mhelm/

și paginii de facebook a proiectului MHELM: MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management

Distribuie acest articol