Reuniunea consorțiului proiectului QFORTE

În data de 11 martie 2022, Universitatea de Stat din Moldova a organizat o întâlnire a partenerilor naționali ai proiectului QFORTE, susținut de Comisia Europeană –  Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova (Ref. nr.: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP). Ședința a fost prezidată de către Nadejda VELIȘCO, coordonatorul Proiectului „QFORTE”. La eveniment au participat reprezentanții instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, parteneri locali ai proiectului și reprezentanții partenerilor Uniunii Europene.

În cadrul evenimentului au fost prezentate și analizate rezultatele pachetelor de lucru și nivelul de implementare a acestora. Au fost trasate noile obiective ale proiectului, printre care unele actualizări a pachetelor de lucru, care răspund de creșterea capacităților instituționale pentru implementarea reformei asigurării calității studiilor (QA) și a managementului proiectului.

Universitatea de Stat din Moldova este coordonatorul proiectului „Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova”, care are scopul de a promova și consolida cultura asigurării calității în Republica Moldova; de a constitui consensul național al actorilor-cheie cu privire la problemele de dezvoltare până în noiembrie 2023; de a dezvolta și promova cadrul legislativ național și a stimula schimbările de reglementare privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior din Moldova până în noiembrie 2023.

Parteneri locali:

 • Universitatea de Stat din Moldova (USM) – coordonator
 • Ministerul Educației și Cercetării a Republicii Moldova (MERRM)
 • Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC)
 • Academia de Studii Economice (ASEM)
 • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP)
 • Universitatea de Stat “,,Alecu Russo” din Bălți (USARB)
 • Universitatea de Stat din Cahul (USC)
 • Universitatea de Stat din Comrat (KDU)
 • Universitatea de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere” (USPEE).

Parteneri UE:

 • Universitatea din Montpellier, Franța (UM)
 • Universitatea din Salamanca, Spania (USAL)
 • Universitatea din Leipzig, Germania (ULEI)
 • Institutul de Dezvoltare și Cercetare a Politicilor Europene din Maribor, Slovenia (EPDRI)
 • Rețeaua de agenții de asigurare a calității din Europa Centrală și de Est (CEENQA)

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost reprezentată la eveniment de Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, coordonator  instituțional al proiectului QFORTE și Diana Stratuța, metodist, DMC.

Proiectul are drept scop consolidarea sistemelor de asigurare a calității interne și promovarea unei culturi de dezvoltare și asigurare a calității în universitățile din Republica Moldova și este implementat în perioada 15.11.2020 – 14.11.2023

Mai multe detalii despre proiectul QFORTE, găsiți pe site-ul oficial al proiectului: https://qforte.usm.md/  și pe pagina USARB a proiectului QFORTE: https://usarb.md/qforte/

Distribuie acest articol