VIZITĂ DE STUDIU ÎN CADRUL PROIECTULUI WBL4JOB

În perioada 27 martie -02 aprilie 2022, echipa de implementarea a proiectului Erasmus +, CBHE, “Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB) de la Universitatea de Stat „Alecu Russo„ din Bălți a participat la o vizită de studiu, organizată de către partenerii europeni ai proiectului: Universitatea din Strasbourg și Universitatea Lyon 3, Franța.

USARB a fost reprezentată de Lidia PĂDUREAC, prim-prorector pentru activitate didactică, dr. conf.univ., Ina CIOBANU, decan ȘREM, dr. conf.univ., Nelli AMARFII-RAILEAN, coordonator național al proiectului, dr. conf.univ., Maria OLEINIUC, dr. hab., conf.univ., Veronica GARBUZ, dr. lector, Lilia CHISELIOV, lector.

În cadrul vizitei de studiu membrii echipei au fost familiarizați cu sistemul francez de învățământ superior dual de profil economic, promovat de Universitățile franceze gazdă și de Universitatea de Științe Aplicate din Krems, Austria. Pe parcursul ședințelor organizate a fost prezentată experiența partenerilor europeni în domeniul învățământului bazat pe principiul experienței de lucru (work-based-learning), structurile naționale și universitare responsabile de gestionarea programelor de studiu, modul de organizare a activităților didactice și practice, cadrul legislativ și modul de finanțare a programelor duale de studii.

Ministerul de Educație și Cercetare, Universitățile partenere din Republica Moldova (USARB și Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova) au realizat un schimb de experiență cu reprezentanții mediului academic din Armenia (Universitatea Franceză din Armenia – coordonatorul proiectului, Universitatea de Stat din Gyumri, Armenia), dar și cu partenerii din mediul de afaceri: Moldinconbank, Republica Moldova, Uniunea Băncilor din Armenia, Banca Credit Mutuel, Franța.

Subiectele discutate în cadrul ședințelor au vizat:

  1. Sistemul învățământului dual la Universitatea din Strasbourg, Franța (Mme KNAEBEL Vice-Președinte Universitatea din Strasbourg)

  2. Evoluția profesiilor bancare și căutarea de noi competențe, probleme de back office și front office, DRU a Băncii Credit Mutuel, Franța (Mme MALLICK Hélène, Crédit Mutuel CCS)

  3. Prezentarea programului de master în domeniul bancar și funcționari de la École Supérieure de la Banque, Franța (Mr. MATMOUR Abdelkader, Head of master “Conseiller en clientèle de professionnels” FSEG UNISTRA)

  4. Dezvoltarea învățării în pregătirea tehnologică de licență la IUT din Schiltigheim (Director Mr. KERN and the Deputy Director Mr. TREBOUET)

  5. Prezentarea organizării învățământului dual la Universitatea Lyon 3: politică, obiectiv, volum, organizare practică (Jean-Baptiste CARTIER) ect.

În partea finală a vizitei de studiu partenerii din Republica Moldova și Armenia au prezentat viziunea lor privind implementarea învățământului bazat pe experiența practică în universitățile lor.

Mai multe detalii despre proiectul WBL4Job găsiți pe pagina oficială a proiectului: https://wbl4job.com/ și pagina USARB a proiectului: https://usarb.md/wbl4job/

Distribuie acest articol