Atelier de discutie a programelor comune și acreditarea acestora în cadrul proiectului QFORTE

Agenția CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies) a organizat un atelier de discuție în cadrul proiectului Erasmus+ Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova- QFORTE, număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, care a avut drept scop discutarea problemelor practice de asigurare externă a calității pentru programele de studii comune. Evenimentul s-a desfășurat în format online la data de 6 aprilie 2022, la care au participat toate universităție partenere din RM și UE (Germania, Franța, Spania și Slovenia), ANACEC și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

La baza discuțiilor a stat draft-ul „Procedurii privind autorizarea de funcționare provizorie și de acreditare a programelor comune de studii superioare” elaborat de ANACEC și care poate fi accesat de instituțiile partenere pe platforma de comunicare a proiectului. În prima parte a sesiunii, reprezentanții ANACEC și MEC au discutat aspectele practice privind asigurarea externă a calității programelor de studii comune cu expertul Klemen ŠUCIC (șeful Departamentului de asigurare a calității și cooperare internațională de la agenția slovenă de asigurare a calității – NAKVIS).

În a doua parte a sesiunii, Ronny HEINTZE, Director adjunct pentru dezvoltare internațională de la agenția germană de asigurare a calității AQAS, a vorbit despre abordarea europeană în ceea ce privește asigurarea externă a calității programelor de studii comune.

A urmat o rundă de discuții între partenerii din Republica Moldova și cei europeni. Drept urmare a acestei sesiuni, draft-ul „Procedurii privind autorizarea de funcționare provizorie și de acreditare a programelor comune de studii superioare” urmează a fi completat și adaptat la recomandările cadrului european și a experienței instituțiilor partenere, iar ulterior va fi supus discuțiilor publice.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost reprezentată la eveniment de către Lidia Pădureac, prim prorector pentru activitatea didactică, Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, coordonator  instituțional al proiectului QFORTE, Diana Stratuța, metodist, DMC.

Proiectul are drept scop consolidarea sistemelor de asigurare a calității interne și promovarea unei culturi de dezvoltare și asigurare a calității în universitățile din Republica Moldova și este implementat în perioada 15.11.2020 – 14.11.2023

Mai multe detalii despre proiectul QFORTE, găsiți pe site-ul oficial al proiectului: https://qforte.usm.md/  și pe pagina USARB a proiectului QFORTE: https://usarb.md/qforte/

Distribuie acest articol