Conferința științifică cu participare internaţională Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică,  

ediţia a XI-a

PROGRAM aici

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi organizează în data de  7 octombrie 2022, Conferința științifică cu participare internaţională, Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică,  ediţia a XI-a, inclusă în Registrul național al manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2021.

Direcţii tematice:

  • Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică: Ştiinţe filologice;
  • Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică:Ştiinţe reale, economice și ale mediului;
  • Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică: Ştiinţe ale educaţiei, psihologie și arte;
  • Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică: Ştiinţe socio-juridice;
  • Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică: Biblioteconomie și Stiinţele informării ;
  • Alte direcții tematice, conecte genericului Conferinței.

Limbi de prezentare a comunicărilor: română, franceză, engleză, germană, rusă, ucraineană, spaniolă.

Termen-limită de depunere a articolelor: 31 august 2022 (varianta electronică a articolelor va fi expediată Secției Știință a USARB  conferinte.usarb@gmail.com).

NORME DE REDACTARE A TEXTELOR

Pentru a vă include în Program, rugăm să completați FIȘA DE ÎNREGISTRARE, termen limită: 31 august 2022.

Programul Conferinţei va fi publicat în timp util pe site-ul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (http://www.usarb.md). Conferința își va ține lucrările în format mixt (offline și online).

ENGLISH VERSION

РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Distribuie acest articol